Zemanova Hedvábná stezka smrti

Miloš Zeman se nechal při své šestidenní návštěvě slyšet, že „by byl rád, kdyby nová Hedvábná stezka vyústila alespoň jednou svojí větví právě v Česku“. Novou Hedvábnou stezku také prohlásil za nejvíce fascinující projekt v novodobých dějinách a přirovnal ji k Marshallově plánu pomoci poválečné Evropě. Je tomu skutečně tak? Ač se určitě jedná o projekt mimořádný co do ambic a rozsahu, výhody, které by mohl přinést pro naši zemi, nejsou příliš lákavé ani jisté.

Cílem této bombastické snahy Číny o vytvoření ekonomické tepny mezi Asií, Evropou a Afrikou prostřednictvím železnice, ropovodu či námořně je nejen usnadnění exportu čínských produktů a import surovin, ale i oslabení vlivu USA a změna geopolitického světového řádu. Tato nově konstruovaná obchodní stezka může také znamenat  pro připojující se země tlaky na zavedení čínských bezpečnostních, politických a lidskoprávních zvyklostí či ztrátu tuzemského finančního kapitálu a ekonomickou nesoběstačnost. Čína tedy štědře rozdává a nabízí své investice. Tyto finanční injekce však fungují na základě pravidla: „něco za něco“ a „silnější požírá slabšího“. Naoko hraná snaha o ekonomickou humanitární pomoc méně rozvinutým trhům je ve skutečnosti promyšleným plánem o změnu geopolitické mapy, projevem nenasytné mocenské expanze a úsilím o nastartování čínské ekonomiky mimo vlastní finanční trh.

V Česku by jako zázemí pro sinocentrickou ekonomickou vizi měla být pobočka čínské banky ICBC, jež před více než týdnem u nás získala licenci. Zemanova cesta do země hedvábí, koření a slonoviny měla být prostředníkem k navázání nových čínských investic a investičních projektů u nás. Máme se tedy na co těšit? To hodně záleží na příštích parlamentních a prezidentských volbách a zvolené politické inklinaci Česka. Můžeme jen doufat, že neskončíme jako Srí Lanka, jež neustála dominanci čínské hegemonie a z velkého snu o prosperitě štědře financované zvenčí se stala noční můra okupované země v cizím područí. Doufejme, že si Česká republika zachová svoji politickou a ekonomickou suverenitu a nečeká ji průchod Hedvábnou stezkou smrti a nelichotivé přízvisko „čínská kolonie“.

 

Leave a Reply