Neúcta k řádu, neúcta k právu, neúcta k lidskému životu

Psychiatr Radkin Honzák diagnostikoval Čechům jejich povahu a společenskou odpovědnost. Neúcta a krize lidských hodnot. Opravdu je to s českým charakterem tak špatné? Připusťme, že tento výrok o nemoci Čechů má pravdivostní hodnotu. Co je tedy příčinnou toxického stavu našeho myšlení a představ o řádu? Přihlížet z dálky slonovinové věže je blízké dekadentním myslitelů. Sejděme ze vzdálených výšin na zem a pojďme se zamyslet, jak je možné stávají diagnózu vyléčit.

Co je vně ve velkém, je uvnitř v malém. Přijměme tedy, že v každém z nás je někde schovaná kapka jedu, která přiživuje stávající marasmus rozšířený ve veřejném prostoru. Každý jsme šiřitelem sebe sama a svého mentálního prostoru v malém, ale v masovém měřítku se tento „malý prostor“ stává velkým. Přestaňme tedy neustále lamentovat a nadávat nad současnou situací a tím podporovat onu neúctu, jež se snaží naoko tvářit jako „rebelství proti vrchnosti“. Jděme příkladem morálního chování a šiřme „dobré myšlenky“. Pokud budeme kolem sebe aktivně šířit dostatek zdravých myšlenkových a emočních proudů můžeme vytvářet sítě nových lidských kvalit a vizí. Pokud budeme ve svých myšlenkách a činech dostatečně odvážní, můžeme zasáhnout i makrosvět a jeho zkažené kořeny.

Jeden z fyzikálních principů termodynamiky říká, že vše spěje k zániku. Ač lidská existence je konečná, civilizační pokrok se zastavit nedá. Pokud evoluce lidstva kráčí po spirále či v kruzích, vždy se dá částečně diagnostikovat, jak úpadku lidských hodnot a charakteru předejít či kde se skrývají jeho kořeny. Ve chvíli, kdy nám tyto prozíravé diagnostiky chybí či nemají dostatečně silné slovo, nezbývá, než postavit se hrdě vpřed a následovat pravdu, jež každý nosíme ve své hlavě a svědomí. Hrdě kupředu a ať pravda vítězí!

Leave a Reply