Společnost PPF a její cesta k bohatství

Mezinárodní finanční a investiční skupina PPF patří mezi významné hráče v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s nemovitostmi a dalších odvětvích byznysu nejen v České republice, ale také v jiných státech Evropy, Asie a USA.[1] Majitel společnosti, Petr Kellner, je považován za nejbohatšího občana ČR a špatně si ve finančním žebříčku nevede ani celosvětově.[2] Kromě jeho osoby je v rámci formování nové ekonomické porevoluční elity zajímavý i samotný příběh vzniku a rozmachu PPF, který se odehrával na počátku devadesátých let v nově se rodícím prostředí českého kapitalismu.

Vše začalo v severočeských Teplicích, kde byla v roce 1991 založena[3] obchodní společnost WIKA. U jejího zrodu stál kromě Petra Kellnera také Milan Vinkler. Oba muže spojoval prodej asijské elektroniky (počítačů a kopírek), včas se ovšem dozvěděli o chystané velké privatizaci státních podniků, v níž správně rozpoznali obrovskou příležitost ke zbohatnutí. Skrze výše zmíněnou teplickou firmu založili v září 1991 Správu prvního privatizačního fondu, a.s., od roku 1992 přeměněnou na investiční společnost PPF, ve které společně s dalšími podnikateli (např. Petrem Joudalem či Milanem Maděryčem) obsadili klíčové pozice.[4]

Pro úspěch v kuponové privatizaci bylo ovšem potřeba získat finanční prostředky. To se podařilo poměrně rychle díky vstupu teplické společnosti Sklo Union. Manažeři tehdy státní sklárny poskytli Kellnerovi s Vinklerem půjčku a rovněž pomohli navýšit základní kapitál Správy prvního privatizačního fondu (budoucí PPF). Celkově tímto způsobem jejich privatizační fond získal přibližně 40 milionů korun.[5] Ředitel Sklo Union Štěpán Popovič a jeho firemní kolega Jaroslav Přerost se následně stali členy představenstva tohoto fondu.[6]

V rámci PPF bylo založeno pět regionálně orientovaných fondů, které se zapojily do procesu privatizace. Ten dopadl pro PPF velmi úspěšně, podařilo se jí v obou jejích kolech, které proběhly v letech 1991-1994, získat přibližně 200 firem v celkové hodnotě okolo pěti miliard korun,[7] a zařadila se tak do nejlepší desítky správcovských společností v zemi.[8]

Na konci tohoto období přišel rozchod mezi oběma nejvýznamnějšími muži bývalého privatizačního fondu, Kellnerem a Vinklerem. Celý průběh událostí není veřejně znám, faktem zůstává, že Vinkler se z PPF stáhl a došlo k definitivní odluce PPF a firmy WIKA, ve které sám Vinkler zůstal i s bývalým Kellnerovým podílem. Oba dva ještě spolupracovali při získávání podílu ve fotbalové Slavii Praha, ve které se Vinkler stal na několik týdnů jednatelem.[9] Poté byl ovšem zatčen a 2,5 roku držen ve vazbě kvůli údajnému padělání směnky.[10] Vinkler kromě toho figuroval v několika dalších kauzách.[11] Jakým způsobem byly finančně vyřešeny vzájemné vztahy otců-zakladatelů PPF, je dodnes nejasné. Podle některých zdrojů se Kellner s Vinklerem na počátku tisíciletí neveřejně dohodnul na narovnání a vyplacení významné peněžní sumy, to však nelze ověřit.[12]

Pro PPF nicméně devadesátá léta pokračovala vzestupem. V roce 1993 byla založena společnost PPF-R, která se chtěla zúčastnit privatizace v Rusku. Na to navázalo další rok založení PPF Asociace fondů Petra Velikého. Kellnerova finanční skupina na svých webových stránkách dále uvádí, že se jí v rámci ruské privatizace podařilo získat podíl v 80 podnicích s hodnotou více než 50 milionů dolarů.[13] V té době už PPF a její fondy fungovaly jako investiční.[14]

česká pojišťovna
Od konce roku 1995 PPF začala realizovat plán na ovládnutí České pojišťovny | Zdroj: novinky.cz

Zcela zásadní byl pro společnost rok 1996, resp. konec předchozího roku, kdy byla zahájena snaha PPF ovládnout Českou pojišťovnu. U tohoto tématu je třeba se zastavit: tento pojišťovací ústav s dlouhou tradicí byl po Sametové revoluci a ekonomické transformaci vlastněn Fondem národního majetku a několika polostátními bankami v tzv. křížovém vlastnictví.[15] PPF se rozhodla využít finančních problémů České spořitelny a Interbanky a odkoupila jejich desetiprocentní podíly v ČP. Tento na první pohled riskantní tah (dále např. Kreditní banka Plzeň a Pragobanka, jež také držely podíly v pojišťovně, stály před krachem) se ovšem stal základem budoucího úspěchu PPF.

Klíčem pro úspěch Kellnera ve snaze získat Českou pojišťovnu bylo rozhodnutí tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka, podle kterého PPF měla řídit ČP a jiný menšinový vlastník, IPB, se měl postarat o krachující banky.[16] Toto rozhodnutí, které bylo schváleno na schůzce akcionářů ČP v červnu 1996, se stalo velkým politickým tématem, neboť brzy poté došlo ke krachu Kreditní banky Plzeň, což mělo negativní vliv na její akcionáře a klienty. Celá záležitost se stala součástí politického boje mezi opoziční ČSSD a hlavní vládní stranou, ODS.[17] Pozoruhodný je i fakt, že se Ivan Kočárník v roce 1997, po svém odchodu z postu ministra financí, stal předsedou představenstva ČP.[18] Kellner se těšil také podpoře tehdejšího premiéra Václava Klause[19] (jehož veřejnou činnost nyní podporuje).[20]

Z poměrně nepřehledného období v letech 1996-1997 je ovšem nutno zdůraznit, že došlo ke spojenectví dvou velkých finančních skupin, PPF a IPB, za účelem ovládnutí České pojišťovny, největší společnosti na trhu s pojištěním v České republice. K tomu došlo v následujících letech pomocí odkoupení podílů nejprve ČSOB, následně v roce 2000 PPF získala podíl od IPB[21] a o rok později Kellnerova finanční skupina navýšila část svého majetku v ČP odkupem akcií státního Fondu národního majetku a Komerční banky.[22] Vytěsněním posledních menších akcionářů (tzv. squeeze-outem)[23] se v roce 2005 PPF stala jediným vlastníkem České pojišťovny, kterým byla až do roku 2013. Poté PPF odprodala za téměř 64 miliard korun svůj podíl (jehož byla ČP součástí) ve společném podniku Generali PPF Holding italské společnosti Generali.[24] Česká pojišťovna se takto dostala do vlastnictví této italské firmy, jejíž obchodní zisky, které představovaly jednotky miliard ročně,[25] byly pro podnikání PPF podstatné.

Sama skupina prošla určitou transformací a dalším posilováním svých obchodních aktivit. Roku 2001 došlo k určité změně struktury finanční skupiny na PPF Group N.V. a k přesunutí oficiálního sídla do nizozemského Amsterdamu.[26] O rok později se angažovala v televizi NOVA.[27] Významné je také založení společnosti Home Credit (roku 2005), která se specializuje na financování spotřebitelských nákupů. Z velkých investic v posledních letech je vhodné zmínit například krátké (ale velmi výdělečné) spoluvlastnictví společnosti Sazka.[28]

Zeman vzal Kellnera k prezidentovi Číny, zpátky letěl s PPF - aktuane.cz
Kellner se účastnil Zemanovy návštěvy Číny jak v roce 2014, tak v květnu tohoto roku | Zdroj: aktualne.cz

Kromě posilování pozice v ČR se PPF snažila pronikat na zahraniční trhy, v čemž byla úspěšná. Její akvizice v Rusku již byly zmíněny, v současnosti jde zejména o trh s životním pojištěním, ve kterém společnost patří díky Home Creditu mezi nejvýznamnější hráče.[29] Některé aktivity v Rusku ovšem Kellnerovo impérium omezují a přesouvá se do Číny.[30] V tomto ohledu jedná ve shodě s českou zahraniční obchodní politikou, která se začala v posledních letech více orientovat na asijské a ruské finanční prostředí. Ostatně PPF si na dobrých vztazích s politickou reprezentací zakládá.[31] Podobně jako v Rusku i v Číně je stěžejní role Home Creditu, který v nejlidnatější zemi světa stabilně roste.[32] Kromě jiných investic dochází k přesunům majetku i v opačném směru. Spekulace se nevyhýbají ani možnému prodeji mobilního operátora O2 Czech Republic, kterou PPF vlastní od roku 2013,[33] čínskému investorovi.[34]

Toto jsou pouze některé nejvýznamnější události spojené s PPF a Petrem Kellnerem v minulosti a současnosti. Kompletní historie této finanční skupiny, její expanze, akvizice a rovněž také kontroverze spojené s Kellnerem samotným by pravděpodobně vydaly na samostatnou publikaci. Společnost PPF hraje v českém byznysu bezesporu klíčovou roli, jejíž vliv dalece přesahuje hranice naší země a působí v souladu s českou zahraniční politikou a ekonomickými aktivitami.

 


[1] http://www.ppf.cz/cs/our-locations#content-slide

[2] http://ekonomika.idnes.cz/nejbohatsi-cesi-jsou-kellner-babis-a-vitek-fim/ekonomika.aspx?c=A160301_161425_ekonomika_rts

[3] https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=656545&typ=UPLNY

[4] https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=95593&typ=UPLNY

[5] http://archiv.ihned.cz/c1-17686500-stepan-popovic-ridi-sklarny-i-teplicky-fotbal

[6] http://www.mapovani.cz/subjekt/stepan-popovic/38

[7] KUDLIČKOVÁ, Lenka. Finanční konglomeráty. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, s. 55. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/323253/esf_m

[8] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1240293-kuponova-privatizace-experiment-ktery-mel-udelat-z-kazdeho-cecha-akcionare

[9] https://www.respekt.cz/tydenik/1996/36/schopni-hosi-z-teplic-a-zlina

[10] http://zpravy.idnes.cz/spoluzakladatel-ppf-se-vyhybal-vezeni-chytili-ho-kdyz-sel-na-koncert-1jr-/krimi.aspx?c=A100928_201034_krimi_jba

[11] http://plzen.idnes.cz/prezidentska-amnestie-0bz-/plzen-zpravy.aspx?c=A130130_161124_plzen-zpravy_pp; dále http://www.lidovky.cz/soudce-na-nej-podal-zalobu-pak-ho-poslal-za-mrize-pujde-zakladatel-ppf-na-svobodu-gdq-/zpravy-domov.aspx?c=A160208_143005_ln_domov_ogo

[12] http://ceskapozice.lidovky.cz/petr-kellner-50-po-stopach-miliardare-d7b-/tema.aspx?c=A140520_145833_pozice-tema_lube

[13] http://www.ppf.cz/cs/historie

[14] KUDLIČKOVÁ, Lenka. Finanční konglomeráty. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, s. 55. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/323253/esf_m

[15] ANTONOVÁ, Monika. Kvalitativní analýza příčin problémů českých bank ve světle modelu SCP. Praha, 2000. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, s. 30. Dostupné z: http://ies.fsv.cuni.cz

[16] http://www.euro.cz/archiv/za-co-vsechno-vdeci-kellner-ceske-pojistovne-948904

[17] http://www.mapovani.cz/ppf/rok-1995-1996/20

[18] http://archiv.ihned.cz/c1-919305-byvaly-ministr-financi-ivan-kocarnik-se-stal-manazerem-ceske-pojistovny

[19] http://ceskapozice.lidovky.cz/petr-kellner-50-po-stopach-miliardare-d7b-/tema.aspx?c=A140520_145833_pozice-tema_lube

[20] http://ekonomika.idnes.cz/kellner-v-rozhovoru-s-mf-dnes-rekl-ze-podpori-institut-vaclava-klause-1ed-/ekonomika.aspx?c=A120409_214336_ekonomika_hro

[21] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1124700-ppf-financni-skupina-obestrena-tajemstvim

[22] https://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50003/vyrocni-zprava-2001.pdf

[23] https://www.epravo.cz/top/efocus/zakon-o-obchodnich-korporacich-25-squeeze-out-v-akciove-spolecnosti-95771.html

[24] http://ekonomika.idnes.cz/kellner-prodava-generali-holding-s-ceskou-pojistovnou-p1b-/ekoakcie.aspx?c=A130108_084128_ekoakcie_fih

[25] https://www.ceskapojistovna.cz/vz2012/cs/individualni-ucetni-zaverka-ceske-pojistovny-a-s-za-rok-2012.html#vykaz-zisku-a-ztraty

[26] http://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=13291106

[27] http://www.ppf.eu/cs/historie

[28] http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/trojnasobne-zhodnoceni-kellner-vydelal-na-prodeji-podilu-v-sazce-3-4-miliardy-996890

[29] http://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/vyvoj-trhu/ceska-zivotni-pojistovna-ppf-je-ctvrta-nejvetsi-na-ruskem-trhu/

[30] http://archiv.ihned.cz/c1-65552110-ppf-mene-ruska-vice-ciny.

[31] http://ceskapozice.lidovky.cz/posilovani-cesko-cinskych-vztahu-byznys-financni-skupiny-ppf-p70-/tema.aspx?c=A160403_015019_pozice-tema_lube

[32] http://www.investujeme.cz/spolupraci-s-cinou-rozsiruje-ppf-skoda-i-cnb/

[33] http://ekonomika.idnes.cz/vetsinu-v-telefonice-kupuje-ppf-za-65-9-miliardy-fqn-/ekoakcie.aspx?c=A131105_085919_ekoakcie_fih

[34] http://www.lupa.cz/clanky/chysta-se-prodej-ceskeho-o2-do-ciny-ppf-to-oficialne-odmita/; dále http://www.mobilmania.cz/bleskovky/ppf-pry-zvazuje-prodej-o2-firmu-by-to-udrzelo-v-akciovych-indexech/sc-4-a-1334640/default.aspx

Leave a Reply