Mostecká uhelná společnost – část 2.

Předchozí článek věnující se pohnuté historie privatizace MUS končil v roce 1999, kdy se v průběhu několika měsíců jediným vlastníkem společnosti stala firma Appian group, která (pravděpodobně) téhož roku vznikla za nejasných okolností ve Spojených státech (z toho důvodu za firmu jednala zejména společnost Investenergy, která je také vedena jako nákupce státního podílu od vlády).[1] Celá akce byla v té době hodnocena jako jedna z největších zahraničních investic v České republice.[2]

Vlastnická struktura Appianu byla již od začátku velmi neprůhledná a nejdříve (v říjnu 1999, díky zápisu v registru amerického státu Delaware) bylo známo pouze jméno Michael W. Zarlenga, jejího údajného zakladatele a ředitele. Pravděpodobně však šlo o falešnou identitu. Při registraci ve Washingtonu v prosinci téhož roku byl uveden jako prezident, sekretář i ředitel společnosti belgický bankéř Jacques de Groote.[3] Již z toho je patrná poměrně značná nepřehlednost a netransparentnost firmy (kterou navíc ještě zhoršovala přítomnost stejnojmenné společnosti, vzniklé na počátku devadesátých let, a spoluvlastněné de Grootem),[4] která se stala vlastníkem jedné z největších českých hnědouhelných společností.

Způsob, jakým se Appian zmocnila MUS, byl již na přelomu tisíciletí všeobecně považován minimálně za nemorální či za přímo nezákonný (viz popis role Antonína Koláčka v minulém článku). MUS se mezitím musela potýkat s problémy, které souvisely se všeobecným útlumem těžby,[5] který probíhal již od počátku devadesátých let a je možno ho označit za jednu z příčin privatizace Mostecké uhelné.[6] Existoval také významný konflikt mezi MUS a energetickou společností ČEZ o vedoucí postavení v oboru, který vyústil v bitvě o převzetí Severočeských dolů.[7] Napjaté vztahy v těžebním průmyslu rovněž ovlivnilo spuštění jaderné elektrárny Temelín, která výhodnost uhelné těžby dále problematizovala.[8]

Nedá se říci, že by se Appian o MUS nestarala. Firma sice prošla nutnou restrukturalizací, avšak nadále fungovala. Antonín Koláček, od roku 2000 generální ředitel MUS, již v průběhu roku 2002[9] otevřeně vystupoval coby člen vedení Appianu (což bylo ovšem spíše formální potvrzení faktických poměrů ve firmě). Koláček se dlouhá léta snažil o ovládnutí Severočeských dolů,[10] v čemž mu pomáhaly i údajně úzké vazby na část tehdy vládnoucí sociální demokracie[11] (navzdory mnoha pokusům se mu získání firmy nepovedlo, jejím vlastníkem se stal ČEZ).[12] V té době plánoval také zvýšení těžby a otevření nových dolů na Mostecku.[13]

V roce 2003 nastává další významná změna. Mosteckou uhelnou společnost koupil jeden z fondů Appianu, Appian Central European Development Fund. Fond byl spravován švýcarskou investiční bankou Credit Suisse First Boston. Pravděpodobně šlo pouze o novou identitu vlastníků MUS, která byla kryta Michalem Šušákem, který tehdy v této výše zmíněné bance působil.[14] Takto bylo do dění ohledně společnosti opět zapleteno Švýcarsko. Následně byla firma MUS formálně zrušena a jejím nástupcem se stala společnost Ležáky a.s., vlastněná Appianem.[15]

Všechny tyto machinace, pro pozorovatele zvenčí poněkud nepřehledné, pomalu spěly ke konci. Nejprve v roce 2005 byly energetické firmy Appianu (včetně mosteckých dolů) převzaty společností Severočeská uhelná. Opět však nešlo o nové postavy, vlastníky byly manažeři a členové orgánů Appianu a MUS – Antonín Koláček, Luboš Měkota, Vasil Bobela a Petr Pudil.[16] První dva vlastnili po čtyřiceti procentech důlní části Appianu, další dva získali každý po jedné desetině.[17]

Severočeská uhelná byla poté přejmenována na Mosteckou uhelnou a.s. Vlastníci Appianu dále převedli své podíly na společnost Czech Coal, což začala již v červnu 2005 vyšetřovat švýcarská policie kvůli podezření z nelegálního vyvedení peněz z MUS do Švýcarska.[18] Již v roce 2006 však začíná definitivní změna vlastníka dolů, tentokrát faktická a nikoli jen formální. Czech Coal v tomto roce prodává za přibližně 10 miliard 40 procent MUS kyperské firmě Indoverse Czech Coal Investments Limited, za kterou stál miliardář Pavel Tykač.[19] Ten doly následně přejmenovává na Czech Coal a čtyři roky poté, v prosinci 2010,[20] se stává jejich stoprocentním vlastníkem díky získání podílů Bobela a Pudila, kteří v roce 2008 skoupili podíly Koláčka a Měkoty.[21]

[MFD-BUDEJOVICE - 18]  MFD/EKONOM/VYROBA ... 25.10.11
Sedm obviněných mužů figurujících v již devatenáct let staré kauze divoké privatizace Mostecké uhelné společnosti | Zdroj: idnes.cz

Jak již bylo zmíněno, divoká historie privatizace MUS a jejích nejrůznějších prodejů, přejmenování, finančních přesunů a machinací se stala předmětem zájmu české i švýcarské policie. Vyslýchání členů vlády Miloše Zemana švýcarskou prokuraturou roku 2010 kvůli prodeji menšinového podílu MUS (v roce 1999) bylo zmíněno v předchozím článku. Vyšetřování energetické společnosti však začalo již v roce 2005. V jeho rámci Švýcaři obvinili sedm lidí, mimo jiné Koláčka, Klimeckého, Měkotu či de Groota a na účtech vedených v této alpské zemi bylo zablokováno více než 12 miliard korun kvůli podezření z jejich neoprávněného vyvedení z MUS.[22] Roku 2010 švýcarští vyšetřovatelé došli k názoru, že vzhledem k faktu, že při původní privatizaci MUS byly použity peníze samotné společnosti, mohl český stát coby tehdejší menšinový vlastník utrpět škodu, a tudíž by se mohl o obstavené peníze přihlásit. Jelikož však český stát kolem tehdejšího dění neevidoval trestnou činnost, nemohla mu vzniknout škoda a o peníze se nepřihlásil.[23] Až koncem roku 2011 změnila ČR názor a začala o peníze aktivně usilovat.[24] Soud ve Švýcarsku nakonec uznal, že České republice byla způsobena škoda a přibližně ji vyčíslil, ale doporučil jí ovšem postupovat občanskoprávní cestou a zablokované miliardy exmanažerů MUS na švýcarských účtech zkonfiskoval.[25]

Švýcarský soud dále v roce 2013 vynesl nepravomocný rozsudek nepodmíněných trestů pro obviněné (s výjimkou de Groota).[26] Poté začaly žalobu zpracovávat i čeští vyšetřovatelé (byť v trochu odlišné větvi případu, která se týkala nezákonného spolčování a zneužívání informací),[27] avšak teprve v říjnu 2016 byla navržena obžaloba,[28] tudíž ani v současnosti (červen 2017) není případ definitivně uzavřen (jeden z obžalovaných, Luboš Měkota, mezitím v roce 2013 zemřel).[29] Mezi českým a švýcarským státem nyní probíhá souboj o to, která země dříve dotáhne kauzu manažerů Mostecké uhelné k pravomocnému rozsudku, což by mělo vliv i na vlastnictví obstavených kont a peněžních pokut, celkově se jedná přibližně o 22 miliard korun.[30] ČR nakonec vyčíslila škodu, kterou během privatizace utrpěla, na přibližně 8 miliard korun, o stovky milionů se přihlásila i Tykačova Czech Coal.[31]

Na dohru v celém privatizačním příběhu, tedy vyústění osudu zabavených financí a soudního procesu s managementem MUS a Appianu, se tedy stále čeká. Fascinující příběh podnikání v porevoluční atmosféře, jež je svou spletitostí unikátní, tak jistě bude mít další pokračování.

 


[1] https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/05F226ADADB244CCC12571B6006C8FDF

[2] ŠOBROVÁ, Tereza. Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice – historie, současnost, perspektivy. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, s. 40. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/401159/esf_m/

[3] http://www.mapovani.cz/subjekt/appian/23

[4] http://www.euro.cz/byznys/uhelny-incest-779314.

[5] http://zpravy.idnes.cz/hornici-z-kohinooru-se-citi-podvedeni-zatim-odmitaji-vyfarat-ptn-/domaci.aspx?c=A000417175459domaci_jkl

[6] KURKA, Bohumil. Severočeský hnědouhelný revír – historie, současnost, perspektivy. Brno, 2016. Diplomová práce. Masarykova univerzita, s. 21. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/321177/esf_m/

[7] http://www.mapovani.cz/mostecka-uhelna-spolecnost/roky-2000-2004/95

[8] http://www.technickytydenik.cz/rubriky/denni-zpravodajstvi/diky-temelinu-se-za-15-let-nemuselo-spalit-160-milionu-tun-uhli_33642.html

[9] http://www.mapovani.cz/mostecka-uhelna-spolecnost/roky-2000-2004/95

[10] http://archiv.ihned.cz/c1-777683-antonin-kolacek-jsem-pro-fuzi-mus-a-severoceskych-dolu

[11] http://www.euro.cz/archiv/muj-kolacek-803982

[12] https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/severoceske-doly.html

[13] http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2004061061

[14] http://www.euro.cz/byznys/uhelny-incest-779314.

[15] http://ekonomika.idnes.cz/kauza-mostecka-uhelna-prehledne-dn8-/ekonomika.aspx?c=A120620_210007_ekonomika_zep

[16] http://iuhli.cz/policie-ukoncila-vysetrovani-mostecke-uhelne/

[17] http://www.euro.cz/byznys/uhelny-incest-779314

[18] http://iuhli.cz/policie-ukoncila-vysetrovani-mostecke-uhelne/

[19] http://ekonomika.idnes.cz/s-uhlim-koncim-rika-kolacek-ddm-/ekonomika.aspx?c=A060517_220910_ekonomika_ad

[20] http://ekonomika.idnes.cz/potvrzeno-tykac-ovladl-mostecke-doly-d8m-/ekoakcie.aspx?c=A101217_183028_ekoakcie_vem

[21] http://ceskapozice.lidovky.cz/kolacek-pokud-bychom-meli-jit-do-vezeni-nemuzeme-tam-jit-sami-p50-/tema.aspx?c=a160120_164323_pozice-tema_houd

[22] http://ekonomika.idnes.cz/svycari-obzalovali-nekolik-cechu-kvuli-prodeji-mostecke-uhelne-pwm-/ekonomika.aspx?c=A111024_112401_ekonomika_fih

[23] http://ekonomika.idnes.cz/svycari-zadrzuji-podezrele-miliardy-z-ceskych-dolu-stat-se-o-ne-nehlasi-1n7-/ekonomika.aspx?c=A111025_1674097_ekonomika_vem

[24] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/miliardy-ve-svycarsku-skoda-vznikla-uznali-zalobci/r~i:article:722801/

[25] http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/podle-svycarskeho-soudu-exmanazeri-mus-podvedli-vladu-1100320

[26] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1072001-svycarsky-soud-poslal-byvale-manazery-mus-za-mrize

[27] ŠOBROVÁ, Tereza. Těžba uhlí, ropy a zemního plynu v České republice – historie, současnost, perspektivy. Brno, 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita, s. 42. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/401159/esf_m/

[28] http://ekonomika.idnes.cz/policiste-navrhli-obzalovat-sest-muzu-v-kauze-mostecke-uhelne-p7s-/ekonomika.aspx?c=A161014_140757_ekonomika_pas

[29] http://www.lidovky.cz/byvaly-majitel-tv-metropol-a-petka-mekota-zemrel-f6q-/lide.aspx?c=A130310_090036_lide_mct

[30] http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-mus-svycari-nad-cechy-v-bitve-o-miliardy-vedou-fhv-/tema.aspx?c=A161218_221419_pozice-tema_houd

[31] http://www.euro.cz/byznys/tykac-a-stat-bojuji-o-zadrzene-penize-mostecke-uhelne-1314939

Leave a Reply