Agrofert a Babišův sen o ovládnutí agrochemického průmyslu

Ačkoli přesun vlastnictví mnoha velkých podniků a firem ze státních do soukromých rukou proběhl v České republice před dvaceti a více lety, některé případy budí pozornost i v současnosti. Například privatizace Agrofertu je zářným příkladem typických obchodních praktik, jež se do české cesty privatizačním procesem nezapsaly zrovna kladně. Pozornost, kterou na sebe společnost a její aktivity zpětně strhávají, je nepochybně také důsledkem působení jejího současného majitele, Andreje Babiše, v politice.

Samotná firma byla dle svých internetových stránek založena koncem ledna 1993 coby velmi malá společnost s ručením omezeným. Již u jejího zrodu stál Andrej Babiš,[1] její první ředitel. On sám ve svém životopise zdůvodňuje vznik firmy rozdělením Československa, neboť jeho tehdejším zaměstnavatelem byl československý chemický podnik Petrimex a Babiš považoval za vhodné, aby v samostatné ČR působila česká firma stejného zaměření.

Celý příběh zrodu Agrofertu a jeho rozmachu je však složitější a je nutno přiznat, že je často obtížné oddělit fakta od spekulací, mýtů a pomluv. Pokud chceme věřit vysvětlení Andreje Babiše lze počáteční úspěch společnosti vysvětlit mj. úvěrem od americké banky Citybank v roce 1994 a navýšením kapitálu švýcarským investorem v následujícím roce.[2] Na této finanční machinaci nejvíce vydělal právě švýcarský investor a jeho do té doby neznámá společnost O.F.I., za kterou údajně stáli Babišovi spolužáci ze středoškolských studií. Díky zvýšení základního jmění Agrofertu se O.F.I. roku 1995 stala vlastníkem majoritního podílu v této české akciové společnosti. Není však jasný původ financí sloužících k této finanční operaci a až zarážející nezájem Petrimexu o vliv na další osud své dceřiné firmy.[3]

Babiš tvrdí, že jeho emigraci ze Slovenska a snahu o vyvázání Agrofertu z područí Perimexu zapříčinil i negativní vztah mezi ním a lidmi spřízněnými se slovenskou Mečiarovou vládou, kteří se pokoušeli Petrimex ovládnout.[4] V této firmě působil až do zmíněného roku 1995 jako člen představenstva, poté byl vedením Petrimexu, jehož pozici coby (nyní již bývalého) majoritního vlastníka české pobočky podniku výrazně poškodil, z představenstva vyhozen a neúspěšně žalován.[5] Od té doby již Babiš působil jako ředitel (avšak ještě ne vlastník) Agrofertu a do svého nově rozjetého perspektivního byznysu přivedl také mnoho svých bývalých spolupracovníků. Interpretace výše popsaných událostí se liší v závislosti na vypravěči, proti Babišovu vysvětlení nepřipouštějícím protiprávní jednání stojí nejasnosti ohledně financí firmy O.F.I., podezření na falšování zápisu z jednání představenstva Petrimexu[6] a další spekulace.[7] Faktem zůstává, že Andrej Babiš nebyl za své jednání v souvislosti se změnou vlastnické struktury Agrofertu obviněn.

Babišova emigrace do Česka a snaha o uchvácení společnosti Lovochemie

Od svého příchodu do českého podnikatelského prostředí se Agrofert okamžitě začal angažovat v privatizaci státních podniků, které nepřešly do soukromého vlastnictví v rámci kuponové privatizace. Andrej Babiš si jako svůj investiční cíl vyhlédl lovosickou firmu Lovochemie, která působila v chemickém průmyslu a se kterou byl v kontaktu již od roku 1990. Lovochemie totiž získávala fosfáty pro výrobu od Petrimexu, na jehož obchodních aktivitách se Babiš podílel již v osmdesátých letech. I díky propojení těchto dvou firem byl Babiš od roku 1993 v představenstvu Lovochemie.[8]

Lovochemie lovochemie.cz
Lovosická společnost Lovochemie | Zdroj: lovochemie.cz

V roce 1995 vypsala Klausova vláda soutěž, ve které o rok později prodala 51% akcií Lovochemie firmě Proferta.[9] Zde se informace rozcházejí: Babiš tvrdí, že s Profertou v tu dobu neměl nic společného,[10] jiné zdroje hovoří o jeho aktivní účasti na obchodech firmy a spoluvlastnění Proferty mezi ním a německým podnikem BAGS.[11] Shoda panuje v tom, že Babiš za účelem získání Lovochemie založil (údajně i s pomocí státního Unipetrolu) firmu Agrobohemie, prostřednictvím které se spojil s managementem Lovochemie. Babiš tedy ve stejnou dobu kromě Agrofertu působil minimálně ve dvou (dle něj), ale možná (dle kritiků) ve všech třech společnostech, které v privatizaci hrály roli: Agrobohemie, Proferta a Lovochemie. Pravděpodobnější se však zdá možnost, že se Babiš v té době v Profertě neangažoval, a to vzhledem k následné bitvě o ovládnutí Lovochemie, kdy jménem Agrobohemie skupoval z trhu lovochemické akcie. Bitva končí v roce 1998, kdy Babiš v tu dobu zadluženou Profertu skutečně ovládl a následně se mu (v lepším případě kontroverzním) způsobem podařilo převézt většinový podíl Lovochemie z „toxické“ Proferty na Agrobohemii, Profertu poslat do konkurzu a nakonec se zmocnit i zbývajících akcií.[12] V souvislosti s ovládnutím Lovochemie čelil Babiš trestním oznámením a došlo i k vyšetřování, jež ovšem nic konkrétního nepřineslo.[13]

Získání Lovochemie ovšem zdaleka nebylo jediným Babišovým cílem. V roce 1996 od Fondu národního majetku koupil majoritní podíl ve společnosti Precheza, později získal téměř všechny její akcie a zařadil ji do holdingu Agrofert.[14] Podobně skončila také společnost DEZA[15] a další firmy z chemického průmyslu. Kauzou, u které je vhodné se zastavit, je společnost Unipetrol, se kterou Babiš v minulosti spolupracoval a na počátku tohoto století ji chtěl rovněž získat do svého impéria.

Neúspěšná privatizace společnosti Unipetrol

Unipetrol unipetrolrpa.cz
Společnost Unipetrol | Zdroj: unipetrolrpa.cz

Unipetrol privatizovala Zemanova vláda, která rozhodla v prosinci 2001 o jeho prodeji Agrofertu za necelých 12 miliard korun, což bylo považováno za nízkou částku, navíc byly ignorovány údajně lepší nabídky. Navzdory vládou schválenému prodeji a uchování dobrých vztahů s tehdejším premiérem Milošem Zemanem,[16] Babiš nakonec za Unipetrol nezaplatil a požádal o ukončení privatizační smlouvy, k čemuž došlo koncem roku 2002.[17] Z dnešního pohledu je zajímavé, že za nedodržení smlouvy kritizoval Babiše i Miloš Zeman, jeho současný politický spojenec.[18] V nové privatizaci, vyhlášené téhož roku Špidlovou vládou a zrealizované roku 2005 na základě rozhodnutí tehdejšího premiéra Stanislava Grosse, nakonec uspěla (údajně po nátlaku Babiše) polská společnost PKN ORLEN, která byla s Babišem domluvena,[19] že po uskutečnění privatizace prodá Agrofertu část Unipetrolu. To však ORLEN nedodržel,[20] což vedlo k následným soudním sporům s Agrofertem. V jedné arbitráži Babiš uspěl,[21] v těch ostatních a významnějších mu však soudy za pravdu nedaly.[22] Jeho snaha o ovládnutí Unipetrolu (se kterým byly spojeny ještě další kontroverze,[23] tentokrát bez Babišova přispění) tedy nebyla úspěšná.

Přestože postupem času začal Agrofert expandovat do dalších zemí a odvětví, ovládnutí chemického průmyslu bylo jeho prvotním cílem, který lze do značné míry označit za naplněný. Postupy, kterých přitom Babiš nejen coby ředitel, ale na přelomu tisíciletí již i vlastník Agrofertu, byly různé a jejich kontroverzní povaha je hodná zvýšené pozornosti, mnohdy i odsouzení.

Babišův podnikatelský um a získání majority v Agrofertu

Další dobrou ilustrací Babišova podnikatelského stylu je právě získání výhradního vlastnictví nad firmou (a později celým koncernem).[24] Babiš byl nejprve výkonným manažerem Agrofertu bez vlastnických práv (byť o nezávislosti tehdejších majoritních vlastníků z O.F.I. a vlastně i o jejich identitě panují pochybnosti). V roce 1997 byl Agrofert nezávislými posudky oceněn na devět set milionů korun a o jeho vlastnictví se dělily tři firmy: neratovická Spolana (10%), slovenská chemička Duslo (25%) a již výše zmíněná švýcarská společnost O.F.I. (65%).[25] Babiš již brzy poté (do roku 1999) získal 35% akcií Agrofertu prostřednictvím koupě podílů Spolany a Dusly. Nejasný je původ peněz na získání akcií, protože dle auditu příjmů do roku 2000 si vydělal jen přibližně 8 milionů korun čistého, což nemohlo na takové velké akciové skupování finančně vystačit.

babis-info
Akciové transakce v Agrofertu, jež učinily z Andreje Babiše jediného majitele společnosti

Babiš tedy mezi lety 1999-2000 získal výše zmíněných 35% osobně a dalších 10% akcií přes firmu Agroter. Zbylý většinový akcionářský podíl, který vlastnila společnost O.F.I., ovládl později. Nejprve roku 1996 švýcarská společnost Ameropa odkoupila od O.F.I. 5% akcií a následně dalších 40%.[26] Nicméně v roce 2001, kdy některé akciové transakce probíhaly, byla Ameropa také označována za majoritního vlastníka Agrofertu s 55% podílem, což Babiš v té době nijak nepopíral.[27] Již následující rok však tvrdil, že Ameropa nikdy majoritu v koncernu neměla.[28] Ve stejném období většinového podílu Agrofertu naopak dosáhl on sám a to díky koupi 10% akcií od Ameropy.[29] Zbývajících 45% podílu Ameropy a O.F.I. získal v roce 2003, čímž se stal jediným vlastníkem Agrofertu.[30]

Tento podivný spletenec prodejů a přesunů akvizic, ve kterém hrál Babiš klíčovou roli a kolem kterého existuje množství jeho (často protichůdných) tvrzení, je zásadní i bez trestněprávních konsekvencí. Především existují pochybnosti o tom, za jaké peníze kupoval akcie Agrofertu, který měl již na přelomu tisíciletí značnou hodnotu.[31] Na tyto obchodní aktivity jsou navázané některé další skandály, které se kolem předsedy hnutí ANO v současnosti objevují, např. kauza korunových dluhopisů.[32] Z politického hlediska je navíc poměrně nestandartní, pokud natolik významný politik nedokáže věrohodně vysvětlit původ svého majetku a financí.

Andrej Babiš se často vymezuje vůči korupčním a podvodným praktikám v českém byznysovém prostředí, jeho vlastní minulost je však plná kontroverzních kroků, matení veřejnosti i obchodních partnerů, nedostatečně vysvětlených majetkových operací a střetů zájmu. Jakkoli patří mezi populární politiky, existuje také významná skupina negativně naladěných voličů,[33] což může být mj. důsledkem faktu, že v poslední době ho podnikatelská minulost začala „dohánět“ a některé kauzy (např. Čapí hnízdo) jsou šetřeny na české i evropské úrovni.[34] On sám všechny tyto skutečnosti označuje za nepřátelskou kampaň jeho politických odpůrců a na ně navázaných skupin, které se ho snaží zdiskreditovat.[35] Přesto se Andrej Babiš již od počátků svého přesunu mezi českou byznysovou smetánku projevuje dosti nevěrohodně, jeho podnikatelské i politické aktivity postrádají transparentnost a svým charakterem se přibližují oligarchickým strukturám a korupčnímu prostředí.

 


[1] https://www.agrofert.cz/o-agrofertu/koncern-AGROFERT

[2] https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/andrej-babis/

[3] http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52406/legenda-o-svatem-andrejovi-reflex-odhaluje-zapomenute-informace-o-babisove-zbohatnuti.html

[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2120295-petrimex-na-vedlejsi-koleji-reporteri-ct-odhaluji-jak-babis-ovladl-agrofert

[5] http://www.mapovani.cz/andrej-babis-a-agrofert/nejbohatsi-cech-ma-tajemstvi/180

[6] http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52406/legenda-o-svatem-andrejovi-reflex-odhaluje-zapomenute-informace-o-babisove-zbohatnuti.html

[7] https://is.muni.cz/do/econ/soubory/oddeleni/svi/Babis_MAFRA_EURO.pdf

[8] http://www.euro.cz/archiv/budovani-babisova-imperia-1108686

[9] http://www.lovochemie.cz/cs/o-spolecnosti/historie

[10] https://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/andrej-babis/

[11] http://forum24.cz/z-archivu-ceske-televize-jak-agrofert-ovladl-lovochemii/; dále http://www.mapovani.cz/andrej-babis-a-agrofert/nejbohatsi-cech-ma-tajemstvi/180

[12] https://reportermagazin.cz/a/wiutK/andrej-atovarna-nahnojiva

[13] http://www.euro.cz/byznys/babisova-mura-znalec-ktery-resil-prevzeti-lovochemie-dnes-pracuje-pro-agrofert-1337964

[14] https://www.precheza.cz/historie/

[15] http://www.deza.cz/historie-spolecnosti

[16] https://www.respekt.cz/korupce/dvoji-privatizace-unipetrolu

[17] http://www.mapovani.cz/andrej-babis-a-agrofert/unipetrol/188

[18] http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/zeman-babis-je-neverohodny-politik-nedodrzel-dohodu_217457.html

[19] https://www.novinky.cz/ekonomika/65982-cesko-mohlo-za-unipetrol-ziskat-o-pet-miliard-vice.html

[20] http://ekonomika.idnes.cz/pkn-orlen-odstoupil-od-smluv-s-agrofertem-fip-/ekonomika.aspx?c=A060221_133118_ekonomika_maf

[21] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1399082-pkn-orlen-zaplati-agrofertu-275-miliardy-za-prohranou-arbitraz

[22] https://www.novinky.cz/domaci/438466-agrofert-20-miliard-nedostane-ustavni-soud-odmitl-jeho-stiznost.html

[23] http://zpravy.idnes.cz/pet-v-ceskych-vyneslo-obvineni-z-podvodu-fp2-/krimi.aspx?c=A060406_134740_krimi_mr

[24] https://www.agrofert.cz/o-agrofertu/koncern-AGROFERT

[25] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2066490-v-kase-osm-milionu-babisova-koupe-45-procent-agrofertu-budi-pochyby

[26] http://echo24.cz/a/wpPiv/vlastnil-cast-agrofertu-babisova-investora-hleda-interpol

[27] http://www.agris.cz/clanek/108693; dále http://ekonomika.idnes.cz/agrofert-loni-vydelal-2-5-miliardy-dq0-/ekoakcie.aspx?c=A020212_154946_ekoakcie_klu

[28] http://www.agris.cz/clanek/114671/babis-ma-novy-pribeh-o-agrofertu

[29] http://ekonomika.idnes.cz/babis-ovladne-vetsinovy-podil-v-agrofertu-fix-/ekoakcie.aspx?c=A020531_223527_ekoakcie_was

[30] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/babise-dohnala-vlastni-vychytralost-projdete-si-o-co-jde-v-k/r~771162aa0b2b11e79aec0025900fea04/v~sl:084104587563516403296c91aecf662a/

[31] http://forum24.cz/aby-bylo-jasno-jak-to-bylo-s-tym-agrofertem/

[32] https://reportermagazin.cz/a/iWL6p/andrej-babis-danovy-umelec; dále https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/babise-dohnala-vlastni-vychytralost-projdete-si-o-co-jde-v-k/r~771162aa0b2b11e79aec0025900fea04/v~sl:c58eb75ee73d9942af4fe6ee5df52a44/

[33] https://www.novinky.cz/domaci/437697-babise-by-za-premiera-bralo-40-procent-lidi-tvrdi-pruzkum.html

[34] http://neovlivni.cz/olaf-i-policie-rozhodnou-v-kauze-capi-hnizdo-tesne-pred-volbami/; dále http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/babisovy-dluhopisy-uz-vysetruje-financni-sprava-1331885

[35] http://zpravy.idnes.cz/snemovna-babis-kalousek-dluhopisy-danovy-podvod-f68-/domaci.aspx?c=A170314_164903_domaci_san; dále https://www.novinky.cz/domaci/431753-mam-rad-demokracii-sobotku-ridi-lobbiste-reagoval-babis-na-premiera.html

Leave a Reply