OKD – Druhá fáze privatizace

První článek (OKD – První fáze privatizace) zabývající se kauzou OKD jsme ukončili v prosinci roku 1998, kdy společnost Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy držela většinový akcionářský podíl 48,5% akcií OKD získaný prostřednictvím koupě společnosti Prosper Trading Stanislava Prose. Stát takto ztratil v OKD své rozhodující pravomoci a Pros s Koláčkem a Otavou na celé finanční transakci vydělali minimálně 2,5 miliardy. Tyto peníze si Pros půjčil z banky IPB a nikdy jí je nesplatil, neboť v roce 2000 zkrachovala. Díky finančním machinacím a majetkovým přeměnám mezi výše zmíněnou trojicí podnikatelů a jejich firmami se Koláček s Otavou stali nejenom majoritními vlastníky OKD, ale i majiteli podílů v Českomoravských dolech, Metalimexu a Sokolovské uhelné, což jim napomohlo k získání pozice významných hráčů na poli těžebního průmyslu.

OKD3 - Ovládnutí OKD společností Karbon Invest 31. 12. 1998
Ovládnutí OKD společností Karbon Invest 31. 12. 1998

Společnost Karbon Invest vlastněná Koláčkem a Otavou tedy od roku 1998 měla majoritu v OKD a usilovala i o získání menšinového 45,88% podílu státu a jeho uplné vytěsnění z dohledu nad Ostravsko-karvinskými doly. Již vláda Miloše Zemana zvolená v červnových volbách 1998 se otázkou restrukturalizace OKD a stanovením variant majetkoprávního řešení situace musela zabývat.[1] V květnu 2001 přijala usnesení č. 453, podle něhož restrukturalizace společnosti řešící podnikatelské aktivity její činné a útlumové části (včetně majetkového vypořádání) měla probíhat. Dokument předložený ministrem průmyslu a obchodu a místopředsedou vlády Miroslavem Grégrem ukládal OKD prodej jejích utlumovaných dolů (odštěpného závodu Důl Odra) státnímu podniku Diamo za symbolickou jednu korunu. Již v tomto usnesení bylo také stanoveno, že „po ukončení restrukturalizace společnosti OKD, a. s. bude zbytková majetková účast státu v očištěné společnosti privatizována.“[2] Takže s doprivatizací státního podílu v OKD se počítalo už v období Zemanovy vlády.

V červnu 2002 zahájila vláda exkluzivní jednání na odprodej státního podílu v OKD s nizozemskou společností LNM Holdings (nyní je součástí největšího světového ocelářského a těžařského holdingu ArcelorMittal), která ve stejné době odkoupila také státní majetek (67,25% akcií) v rámci privatizace ostravského hutnického a strojírenského komplexu Nová Huť.[3] Toto vládní rozhodnutí o exkluzivitě na prodej obchodního podílu státu v OKD se velmi nelíbilo předsedovi představenstva společnosti Viktoru Koláčkovi a jeho společníkovi Petrovi Otavovi, neboť chtěli tento podíl získat pro svoji firmu Karbon Invest. Situace se vyhrotila hned dva týdny od zahájení vládního jednání s LNM Holdings na řádné valné hromadě OKD, kde byli odvoláni dva zástupci státu z dozorčí rady a třetí na svou funkci abdikoval. Takto stát pozbyl svých akcionářských hlasovacích práv a přístupu k informacím o společnosti. Třemi ze čtyř nových členů v dozorčí radě se stali lidé příbuzensky spříznění s vlastníky Karbon Invest – Koláčkem a Otavou. V té době Karbon Invest vlastnil nadpoloviční obchodní podíl v OKD – 50,002%.[4]

V listopadu 2003 zahájila Špidlova vláda exkluzivní jednání na získání zbývajících státních akcií v OKD nyní však s jeho dominantním soukromým investorem – společností Karbon Invest.

V půlce června 2002 probíhaly také sněmovní volby a z nich vzešlá nová vláda Vladimíra Špidly pokračovala v dořešení privatizace OKD. V listopadu 2003 zahájila vláda exkluzivní jednání na získání zbývajících státních akcií v OKD nyní však s jeho dominantním soukromým investorem – společností Karbon Invest.[5] Současný premiér Bohuslav Sobotka ve svém projevu na schůzi Poslanecké sněmovny dne 30. 6. 2016 k tématu nevýhodné privatizace OKD vysvětloval, že k jednání s Karbon Invest Špidlova vláda (ve které zastával funkci ministra financí) přistoupila kvůli zachování stability ve společnosti. Podle něj se jednalo o logický krok, neboť Koláček s Otavou státu vyhrožovali, že prodají bytový fond OKD za tržní ceny a brali si „jako rukojmí horníky i nájemníky“.[6]

kolacek_otava_soud - moravskoslezsky.denik.cz
Petr Otava (zleva), Viktor Koláček a Jan Przybyla u soudu | Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz

Dva týdny od započetí jednání o odkupu státního podílu v OKD ve prospěch Karbon Invest policie zatkla předsedu představenstva OKD Viktora Koláčka spolu s bývalým místopředsedou představenstva společnosti Janem Przybylou.[7] Předseda dozorčí rady Petr Otava se kvůli obavě z uvalení vazby na jeho osobu přihlásil na policii sám den po zatčení svých kolegů. Policie všechny tři obvinila z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku mezi Karbon Invest, OKD a Českomoravskými doly (dceřiné firmy Karbon Invest) a zahájila jejich trestní stíhání na svobodě. Premiér Vladimír Špidla policejní zadržení komentoval slovy: „Nepochybuji o tom, že policie má své důvody, které jsou podpořeny důkazy,… Je-li tomu tak, pak je její konání správné.“ Podle ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana by vyšetřování majitelů Karbon Invest mohlo mít „velký vliv na rozhodování státu z hlediska prodeje minoritního podílu OKD“.[8] V prosinci 2003 vedení Karbon Invest vydalo na protest proti policejní akci prohlášení s názvem „Nedáme se zastrašit!“, ve kterém označilo zatčení svých šéfů za „ostudu české vlády“ a „nedůstojný pokus ovlivnit závěrečnou fázi privatizace OKD“.[9] V lednu 2004 Koláček s Otavou odstoupili ze svých funkcí ve vedení OKD.[10]

Než došlo k vládnímu schválení privatizace OKD do rukou Karbon Invest, musel být vypracován posudek oceňující hodnotu společnosti. V únoru 2004 vyčíslil znalec Rudolf Doucha z firmy Vox Consult státní podíl na 2,08 miliardy korun. V březnu téhož roku nabídl Karbon Invest za akcie státu 2,25 miliardy (201,80 Kč/akcie)[11] a za tuto cenu se rozhodla Špidlova vláda 45,88% podíl v OKD prodat.[12] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) ale v dubnu 2004 označil kupní cenu nabídnutou Karbon Invest za neodpovídající tržním podmínkám a nařídil neprodávat státní podíl v OKD pod 3,5 miliardy korun.[13] Na podzim se vláda nyní pod vedením Stanislava Grosse[14] nakonec rozhodla prodat majetek státu v OKD za 4,1 miliardy (367,72 Kč/akcie).[15] Ve stejné době soud Koláčkovi s Otavou kvůli policejnímu vyšetřování obstavil majetek.[16]

Je více než zarážející, že Grossův kabinet umožnil prodej státního majetku bez výběrového řízení pochybnému subjektu, jehož hlavní manažeři v době prodeje již formálně nebyli ve vedení své firmy a kvůli trestnímu obvinění jim byl obstaven majetek.

Je více než zarážející, že Grossův kabinet umožnil prodej státního majetku bez výběrového řízení[17] pochybnému subjektu, jehož hlavní manažeři v době prodeje již formálně nebyli ve vedení své firmy a kvůli trestnímu obvinění jim byl obstaven majetek. Také posudek stanovující hodnotu OKD byl později předmětem sporů. V říjnu 2015 (9. 10. 2015) začal soud s prokuristou znaleckého ústavu Vox Consult Rudolfem Douchou a dvěma vysokými úředníky Fondu národního majetku (FNM) Pavlem Kutou a Janem Škurkem. Podle státního zástupce měl být stát na základě chybně vypracovaného posudku ochuzen minimálně o 5,7 miliardy korun.[18] Všichni obžalovaní se mimo jiné před soudem hájili, že prodejní cena státního podílu se domlouvala na úrovni tehdejších ministrů financí a průmyslu, kterými byli Bohuslav Sobotka a Milan Urban, ne na základě znaleckého posudku.[19] Soudní spor stále pokračuje, 1. září tohoto roku by měl v rámci procesu přijít vypovídat jako svědek současný premiér Bohuslav Sobotka.[20]

OKD trial_final
Vina často padá daleko od stromu, nejvíc to platí v případě viny našich politiků. Bude nakonec za kauzu OKD odsouzen soudní znalec Rudolf Doucha a státní úředníci FNM?

I přesto, že byli Koláček s Otavou obžalováni v případu údajného tunelování OKD a systematického obohacování se na úkor státu, pro vládu Stanislava Grosse byli běžným obchodním partnerem. „Těžko můžete o někom, kdo zatím nebyl pravomocně odsouzený, říci, že je to člověk, se kterým stát nemůže obchodovat,“ uvedl tehdy Gross.[21] Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban změnil svůj počáteční názor na věc a v této souvislosti později uvedl, že obvinění Koláčka a Otavy nemůže narušit prodej minoritního podílu OKD Karbon Invest, neboť není vyšetřována společnost Karbon Invest, ale soukromé osoby a vláda prodává svůj podíl právě této společnosti, ne soukromým osobám.[22] Zvláštní argumentace našich ústavních činitelů, kterým by měla ležet na srdci hlavně transparentnost a způsobilost prodeje a také věrohodnost obou manažerů kupujícího subjektu. V případě OKD jsme ale svědky opaku. Rétorika jak premiéra, tak ministra průmyslu a obchodu spíše připomínala mluvu hazardních hráčů než dobrého hospodáře a opatrovatele státního jmění.

 

Na pokračování příběhu o kauze OKD se těšte v příštím závěrečném článku.

 

 

Přehled událostí

Vláda Miloše Zemana – ministr financí: Jiří Rusnok — ministr průmyslu a obchodu: Miroslav Grégr

9. 5. 2001 – Vláda přijala usnesení č. 453, které ukládalo OKD prodej jejích utlumovaných dolů (odštěpného závodu Důl Odra) státnímu podniku Diamo za symbolickou jednu korunu.

5. 6. 2002zahájení exkluzivního jednání na odprodej státního podílu v OKD s nizozemskou společností LNM Holdings – proti tomuto vládnímu rozhodnutí se ostře ohradili majitelé Karbon Invest (Viktor Koláček, Petr Otava)

19. 6. 2002 – Na řádné valné hromadě OKD byli odvoláni dva zástupci státu z dozorčí rady a třetí na svou funkci abdikoval – stát takto pozbyl svých akcionářských hlasovacích práv a přístupu k informacím o společnosti.

Vláda Vladimíra Špidly – ministr financí: Bohuslav Sobotka — ministr průmyslu a obchodu: Jiří Rusnok/Milan Urban

12. 11. 2003zahájení exkluzivního jednání na získání zbývajících státních akcií v OKD s jeho dominantním soukromým investorem – společností Karbon Invest

28. 11. 2003 – Policie zatkla Viktora Koláčka spolu s bývalým místopředsedou představenstva OKD Janem Przybylou, Petr Otava se přihlásil na policii sám den po zatčení svých kolegů – byli obviněni z trestného činu zneužívání informací v obchodním styku.

3. 12. 2003 – Vedení Karbon Invest vydalo na protest proti policejnímu vyšetřování svých manažerů prohlášení s názvem „Nedáme se zastrašit!“

30. 1. 2004 – Koláček s Otavou odstoupili ze svých funkcí ve vedení OKD.

26. 2. 2004 – Soudní znalec Rudolf Doucha z firmy Vox Consult vyčíslil státní podíl v OKD na 2,08 miliardy korun.

12. 3. 2004 – Karbon Invest nabídl za akcie státu 2,25 miliardy (201,80 Kč/akcie) a za tuto cenu se rozhodla Špidlova vláda 45,88% podíl v OKD prodat.

30. 4. 2004 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) označil kupní cenu nabídnutou Karbon Invest za neodpovídající tržním podmínkám a nařídil neprodávat státní podíl v OKD pod 3,5 miliardy korun.

Vláda Stanislava Grosse – ministr financí: Bohuslav Sobotka — ministr průmyslu a obchodu: Milan Urban

15. 9. 2004prodej majetku státu v OKD firmě Karbon Invest za 4,1 miliardy (367,72 Kč/akcie)

Podzim 2004 – Koláčkovi s Otavou byl kvůli policejnímu vyšetřování obstaven majetek.

 


[1] https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/FAAE86474FACC8DBC12571B6006EDB73; dále https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/71C5DB62EAF91A69C12571B6006FF05D

V záznamu z tiskové konference po schůzi vlády ČR, která se konala 23.6. 1999 na zámku Havířov, premiér Miloš Zeman a ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr vysvětlují, že vláda zamítla návrh restrukturalizace OKD podle představ Viktora Koláčka a zpracovala návrh vlastní, který se bude dále projednávat (Viz https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/tiskova-konference-po-schuzi-vlady-cr-23–6–1999-1045/).

Roku 1999 také vznikl program „Tvorba nových pracovních příležitostí v utlumované části OKD“, na jehož zabezpečení vláda vyčlenila dotaci 350 milionů korun. Ke konci roku 2001 se realizovalo 37 projektů podporujících pracovní uplatnění bývalých zaměstnanců OKD a vytvořilo se 1328 nových pracovních míst (Viz https://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1993-2010-cr/milos-zeman/vysledky_hp_20329.pdf).

[2] https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/AADDCB2BB25EFED4C12571B6006EB5F4

[3] https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/28C90DDF70CBE71CC12571B6006DA104

Společnost Nová Huť byla největším odběratelem koksovatelného uhlí vytěženého v OKD. Roku 2012 vypadala struktura konečných odběratelů uhlí vhodného ke koksování takto: 24,6% Nová Huť, a. s.; 20% OKD, OKK, a. s.; 10,7% Třinecké železárny, a. s.; 44,7% vývoz (Viz Výroční zpráva OKD za rok 2002, http://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocni-zpravy). I dnes patří tento hutnický komplex přejmenovaný na ArcelorMittal Ostrava, a. s. mezi hlavní odběratele koksovatelného uhlí OKD (Viz Konsolidovaná výroční zpráva OKD za období 9. 5. 2016-31. 12. 2016, http://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocni-zpravy).

[4] https://archiv.ihned.cz/c1-11181110-vlastnici-okd-jdou-do-ostreho-sporu-se-statem; dále https://archiv.ihned.cz/c1-11212700-vedeni-spolecnosti

[5] https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/CFCA3681E6A1F2A6C12571B6006D3465

[6] https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048102.htm

[7] https://www.novinky.cz/krimi/20739-policie-zatkla-uhlobarona-kolacka.html

[8] https://www.novinky.cz/krimi/20786-treti-obvineny-v-kauze-okd-prisel-na-policii-sam.html; dále http://www.euro.cz/byznys/viktor-kolacek-za-mrizemi-868543

[9] https://www.novinky.cz/krimi/21083-karbon-invest-zatceni-sefu-je-ostudou-ceske-vlady.html; dále http://ekonomika.idnes.cz/policie-obvinila-tretiho-uhlobarona-dvi-/ekonomika.aspx?c=A031129_115136_ekonomika_mhk

[10] Výroční zpráva OKD za rok 2003, http://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocni-zpravy; dále http://ekonomika.idnes.cz/viktor-kolacek-odchazi-z-vedeni-okd-duv-/ekonomika.aspx?c=A040130_122522_ekonomika_ven

[11] http://ceskapozice.lidovky.cz/privatizace-okd-inkriminovany-posudek-cislo-50-fqb-/tema.aspx?c=A151014_133358_pozice-tema_kasa

[12] https://albatros.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/3B071661037A2E70C12571B6006C9C74

[13] https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/171-uohs-kupni-cena-za-okd-je-nizka.html

[14] Vladimír Špidla rezignoval na post premiéra a předsedy ČSSD po debaklu strany v červnových eurovolbách 2004. V obou funkcích ho nahradil tehdejší první místopředseda vlády a ministr vnitra Stanislav Gross. (Viz https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vladimir-spidla-rezignoval-na-post-predsedy-cssd-i-vlady-kabinet-poda-demisi_200406271015_mkopp)

[15] https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/21C807C013A6F287C12571B6006F4B1D

[16] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1425281-reporteri-ct-kauza-s-uhlobarony-pokracuje-cerna-jak-uhli

[17]  Zájem o koupi státního podílu v OKD měla i investiční skupina Penta. (Viz http://www.pentainvestments.com/cs/press-release/za-podil-statu-v-okd-dame-4-miliardy-korun-3uZe73.aspx)

[18] https://www.irozhlas.cz/ekonomika/expert-u-soudu-cas-na-zpracovani-znaleckeho-posudku-k-okd-neodpovidala-realite_1707191237_mos; dále https://byznys.ihned.cz/c1-65784500-revizni-posudek-potvrdil-spatne-oceneni-akcii-okd-z-roku-2004-stat-na-prodeji-prodelal-temer-pet-miliard

Např. podle znaleckého posudku Ernst&Young z března 2006, který si vyžádal Krajský soud v Ostravě kvůli rozhodování o zániku a rozdělení OKD, byla (k 31. prosinci 2015) hodnota čistého obchodního majetku OKD 52,34 miliardy korun. Jednalo se o více než dvakrát větší částku, než je vyčíslena v rozhodnutí Grossovy vlády o prodeji státních akcií OKD společnosti Karbon Invest o rok dříve – výše základního kapitálu OKD, a. s. zde tehdy byla ohodnocena na 24,3 miliard korun (Viz Znalecký posudek č. 2/14202352/06 o ocenění jmění společnosti OKD, a. s., http://denikreferendum.cz/clanek/20653-dosud-nepublikovane-posudky-k-privatizaci-okd-byl-to-zlocin; dále https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/21C807C013A6F287C12571B6006F4B1D).

[19]  http://www.denik.cz/z_domova/znalec-posudek-pro-privatizaci-okd-nezahrnoval-dcerine-firmy-20160219.html

[20]  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2185411-soud-pokracuje-v-projednavani-kauzy-ceny-okd-podle-svedka-byl-puvodni-znalecky

[21] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1425281-reporteri-ct-kauza-s-uhlobarony-pokracuje-cerna-jak-uhli

[22] http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/ceska-vlada-rozhodla-o-prodeji-statnich-podilu-v-dolech

Leave a Reply