OKD – Přes úpadek opět v rukou státu

V návaznosti na minulé dva články (OKD – První fáze privatizace a OKD – Druhá fáze privatizace) přinášíme další novou analýzu kauzy OKD a vhled do historie společnosti od podzimu roku 2004 až po její současnost. Předchozí článek končil datem 15. 9. 2004, kdy Grossova vláda rozhodla o prodeji minoritního akciového podílu státu v OKD firmě Karbon Invest, jejíž majitelé Viktor Koláček a Petr Otava byli již v té době obviněni a trestně stíhání v záležitosti neoprávněného obohacení se o 2,1 miliardy korun na úkor společností OKD a Českomoravské doly (ČMD). Za toto vcelku nepochopitelné a dosti hazardní vládní rozhodnutí nesl odpovědnost nejen tehdejší premiér Stanislav Gross, ale samozřejmě i ministr financí Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, v jejichž resortech se usnesení o prodeji státního majetku v OKD připravovalo. Zajímavé na tomto dokumentu bylo, že jako první vládní usnesení týkající se OKD, zmiňoval téma zachování bytového fondu.

Struktura akcionářů OKD (1. 11. 2004)
Struktura akcionářů OKD (1. 11. 2004)

Ve výše zmíněném usnesení o prodeji OKD firmě Karbon Invest ze září roku 2004 je uvedený závazek, že OKD musí spravovat a udržovat bytový fond ve svém vlastnictví po trvání „doby omezení“.[1] Tento omezený časový úsek končil datem 1. 5. 2009. Podle znaleckého posudku prokuristy Rudolfa Douchy ze společnosti Vox Consult byla oceněna kupní hodnota za převod bytové jednotky do vlastnictví nájemce na paušálních 40 tisíc korun za jeden byt. Rudolf Doucha je od roku 2012 kvůli své údajně podhodnocené analýze majetku OKD obviněn a obžaloba argumentuje i položkou chybného výpočtu kupní ceny hornických bytů, neboť vycházela z neověřené informace o prodeji bytů Třineckých železáren.[2] Nicméně již v roce 2004 mohla Grossova vláda rozhodnout o převedení hornických bytů (za cenu stanovenou Douchovým posudkem) pod svoji správu a zahájit jejich privatizaci do rukou nájemníků, ale nestalo se tak. Grossův kabinet se ve výše zmíněném zářijovém usnesení vzdal možnosti správy OKD i s jeho bytovým fondem a právně pojistil předkupní právo nájemníků bytů pouze na dobu pěti let. Bytový fond takto zůstal v rukou trestně stíhaných majitelů firmy Karbon Invest, Koláčka a Otavy, a jeho osud, podobně jako osud celého OKD, byl velmi nejistý.

Zdeněk Bakala a jeho vstup do OKD

V listopadu roku 2004 přichází na scénu Zdeněk Bakala a jeho společnost Charles Capital (součást kyperské investiční skupiny RPG), která kupuje od v problémech se topících manažerů Koláčka s Otavou více než dvě třetiny Karbon Invest a získává pod svou správu OKD, společně s Českomoravskými doly (80% podíl) a Metalimexem (50% podíl).[3] Výsledná cena transakce nebyla zveřejněna, ale odhaduje se na cca 10 až 12 miliard korun.[4] Petr Otava zůstal až do své smrti roku 2015 předsedou představenstva Metalimexu (poté ho ve vedení firmy nahradil jeho syn Petr Otava ml.).[5] Viktor Koláček byl ve vedení Karbon Invest do ledna 2005, ve funkci předsedy představenstva jej poté nahradil Zdeněk Bakala a vykonával ji až do zániku společnosti v srpnu 2006.[6]

Zdeněk Bakala | Zdroj: ihned.cz
Zdeněk Bakala | Zdroj: ihned.cz

Rok 2006 znamenal pro Karbon Invest a OKD očistu od trestně stíhaného Koláčka s Otavou. Petr Otava získal od investiční skupiny RPG Industries SE (spoluvlastník Zdeněk Bakala) 90% akcií Metalimexu, z kterého postupně vybudoval rodinný podnik.[7] Viktor Koláček uhelný průmysl úplně opustil a stal se hoteliérem – jeho firma PEM Invest už v říjnu 2005 koupila od Karbon Invest luxusní hotelový komplex Tatranský Permon (Grand Hotel Permon) ve Vysokých Tatrách.[8] Od září 2006 se nizozemská firma New World Resources (NWR; dceřiná firma RPG Industries SE) stala jediným akcionářem OKD.

Společnost RPG Byty a vynětí bytového fondu z OKD

O tři měsíce dříve došlo k vyčlenění bytového fondu z OKD a jeho převedení na společnost RPG byty (součást skupiny RPG Industries SE).[9] Původně vedení Karbon Invest slibovalo odkup hornických bytů jejich nájemníkům za nejvýše 50 tisíc korun. V případě prodeje celých bytových domů i po uplynutí „doby omezení“ (pětileté ochranné lhůty zajišťující nájemníkům předkupní právo)[10] měly být bytové jednotky prodány za zvýhodněnou cenu a se závazkem zachování předkupního práva.[11] Začal se tedy připravovat projekt, který měl nájemníkům finančně pomoci s úhradou kupní ceny bytů při jejich případném prodeji. V květnu 2008, po tříleté analýze projektu, nakonec došlo ke změně plánu z odprodeje bytů na jejich rozsáhlou rekonstrukci.[12]

Vlastnická struktura skupiny RPG (stav ke dni 31. 12. 2006)
Vlastnická struktura skupiny RPG (stav ke dni 31. 12. 2006)

Podle auditu společnosti BDO Prima Audit, který si nechalo vypracovat Ministerstvo financí, bylo v rámci regenerace bytového fondu za období leden 2005 až duben 2009 investováno přibližně šedesát tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Tyto investice byly pokryty z 80% příjmy z čistého nájemného a průměrný měsíční nájem proto se v roce 2009 zvýšil z 20 Kč/m2 na 30,7 Kč/m2. Audit také potvrdil, že společnost RPG Industries SE plní své závazky stanovené privatizační smlouvou (podepsána v září 2004 za Grossovy vlády)[13] a nedošlo k jejímu porušení.[14] Společnost RPG Byty, jež spoluvlastní Zdeněk Bakala, se poté zavázala k dalšímu finančnímu vkladu do hornických bytů v hodnotě tři miliardy korun.[15] Například za rok 2013 činily investice do rekonstrukce a údržby bytového fondu 1,3 miliardy korun.[16]

Na začátku roku 2014 se stala vlastníkem společnosti RPG Byty nizozemská firma Domus N. V. (dceřiná firma RPG Property B. V., kterou vlastnila BXR Group Limited).[17] V dubnu téhož roku Zdeněk Bakala ohlásil rozchod se svými dosavadními partnery z BXR Group Limited, kde vlastnil poloviční akciový podíl. Ale ponechal si ve svém majetku aktivity z portfolia BXR v Česku – například své podíly v RPG Byty a NWR (vlastník OKD), které plánoval zařadit do nového společného podniku, jenž by i nadále spravoval spolu s BXR.[18] V srpnu 2015 BXR Group ve své tiskové zprávě potvrdila prodej 100% podílu RPG Byty, společně s její správcovskou firmou RPG Služby, české investiční pobočce Round Hill Capital.[19] Podle Bakalových slov, se on sám na prodeji aktivně nepodílel, neboť kvůli sporům BXR Group opustil. Jelikož ale musel dodržet stanovy společnosti RPG Byty, kde se uvádí povinnost obou stran prodat svůj podíl v případě, že druhá strana se rozhodne k prodeji, byl nucen svůj podíl v RPG Byty prodat rovněž.[20] Předkupní právo pro nájemníky bytů (v případě prodeje jednotlivých bytových jednotek) zůstalo zachováno v souladu s českým právním řádem.[21] V únoru 2017 změnila společnost RPG Byty svůj název na Residomo.[22]

Vlastnická struktura skupiny BXR nepřímo vlastnící RPG Byty (stav ke dni 24 .4. 2014)
Vlastnická struktura skupiny BXR nepřímo vlastnící RPG Byty (stav ke dni 24 .4. 2014)

Klesající ceny uhlí a OKD končí ve ztrátě

Situace kolem uhelného průmyslu a společnosti OKD se mezitím značně zhoršovala. Od roku 2011 klesly ceny uhlí jak v Evropě, tak v Asii o přibližně 40% a dříve ziskové podniky začaly vykazovat velké finanční ztráty.[23] Například ceny koksovatelného uhlí v roce 2011 atakovaly cenu 500 dolarů za tunu, v roce 2014 se jednalo o pouhých 113 dolarů za tunu.[24] Tento klesající cenový trend zasáhl i těžební společnost NWR vlastnící OKD, jejíž zisk se za rok 2011 snížil o 44%.[25] V květnu 2013 NWR oznámila, že kvůli špatné ekonomické situaci na trhu bude nucena zavést rozsáhlá úsporná opatření a systémové změny – např. prodej či úplné uzavření Dolu Paskov a OKK Koksoven.[26] Koncem téhož roku byly OKK Koksovny prodány skupině Metalimex za 2,6 miliardy korun.[27] V dubnu 2014 vláda Bohuslava Sobotky schválila státní pomoc 600 milionů korun na sociální programy (výplata dávek) propuštěným horníků v souvislosti s útlumem těžby uhlí v Dole Paskov, jehož uzavření se tak prodloužilo o tři roky.[28] NWR na základě vládní dohody uvolní na postupnou sanaci dolu 500 milionů korun.[29]

V srpnu 2015 NWR opět vykazovala značnou ztrátovost a varovala, že pokud budou ceny uhlí nadále klesat, hrozí jí nedostatek hotovosti nutné k provozu dolů.[30] Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na to odvětil, že pokud NWR nedodrží kvůli snižování cen uhlí vládní dohodu a zavře Důl Paskov dříve než koncem roku 2017, stát nevyplatí stamiliony na sociální programy pro propuštěné horníky.[31] V únoru 2016 skupina CERCL Mining Holdings B. V. (nepřímo vlastněná Zdeňkem Bakalou a BXR Group) převedla svůj většinový podíl (50,51%) v NWR na její zbylé akcionáře za účelem usnadnění restrukturalizace OKD.[32]

OKD v insolvenci a její návrat do rukou státu

Novým vlastníkem NWR (s 60% hlasovacích práv) se stala společnost Ad Hoc Group (AHD), která sdružuje tři britské investiční firmy.[33] Ad Hoc Group poté předložila vládě návrh, který by státu umožnil vrátit se do OKD jako spoluvlastník a řešit krizi týkající se ztrátovosti společnosti a její záchranu přímo.[34] Sobotkova vláda se na reorganizaci OKD podílet odmítla, neboť za ni podle slov premiéra a ministra průmyslu necítí zodpovědnost.[35] V květnu 2016 bylo OKD nuceno u Krajského soudu v Ostravě podat insolvenční návrh na sebe sama, neboť nemělo dostatek peněz na splácení svých závazků.[36] Soud jmenoval insolvenčním správcem Lee Loudu a na srpen nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.[37] V srpnu byly uznány pohledávky věřitelů OKD (vyjma pohledávky Citibank za více než 10 miliard korun) za přibližně 3 miliardy korun a na schůzi věřitelů akcionáři dali přednost reorganizaci OKD před jejím posláním do konkurzu.[38] Vláda poté prostřednictvím státního podniku Prisko dala zadlužené těžební společnosti 700 milionů korun na výplatu mezd za červenec.[39]

Koncem března 2017 se definitivně uzavřel Důl Paskov.[40] Na začátku příštího měsíce už bylo odsouhlaseno, že OKD bude patřit pod společnost Prisko, v níž vykonává vlastnická práva Ministerstvo financí (Andrej Babiš/Ivan Pilný). Volba Priska, které nemá s provozem dolů žádné zkušenosti, byla poněkud zarážející, neboť státní podnik Diamo (pod Ministerstvem průmyslu – Bohuslav Sobotka/Jiří Havlíček), jenž již v roce 2001 získal pod svoji správu utlumované doly OKD, se jevil jako vhodnější kandidát.[41] Nicméně Andrej Babiš prosadil výběr Priska a Diamo se na činnosti OKD bude pouze spolupodílet jako odborný zajišťovatel postupné sanace dolů.[42] Ostravsko-karvinské doly se tedy po jednadvaceti letech vrátili zpátky pod správu svého původního majitele – státu – za cenu 80 milionů.[43] Snad se tentokrát stát bude starat o svůj majetek lépe, než jak tomu bylo v minulosti, a kauzu OKD ukončí alespoň se ctí.

 

Přehled událostí

4. 11. 2004 – Společnost Charles Capital (Zdeněk Bakala) koupila více než dvě třetiny Karbon Invest (Koláček, Otava) a získala pod svou správu OKD, Českomoravské doly a Metalimex.

1. 6. 2006Bytový fond byl vyčleněn z OKD a převeden na společnost RPG Byty (součást skupiny RPG Industries SE – spoluvlastník Zdeněk Bakala).

3. 8. 2006 – zánik Karbon Invest z důvodu jeho fúze s Charles Capital do investiční skupiny RPG Industries SE

7. 9. 2006Nizozemská firma New World Resources (NWR; dceřiná firma RPG Industries SE) se stala jediným akcionářem OKD.

Září 2006 – Petr Otava získal od RPG Industries SE 90% akcií Metalimexu

23. 12. 2008 – Vlastníkem společnosti RPG Byty byla RPG Property B. V. (součást společnosti BXR Group Limited, kde držel 50% akcií Zdeněk Bakala).

4. 12. 2013 – Akcionáři NWR odhlasovali prodej OKK Koksoven skupině Metalimex za 2,6 miliardy korun.

Vláda Bohuslava Sobotky – ministr financí: Andrej Babiš/Ivan Pilný — ministr průmyslu a obchodu: Jan Mládek/Bohuslav Sobotka/Jiří Havlíček

28. 4. 2014 – Vláda schválila státní pomoc 600 milionů korun na sociální programy horníků v souvislosti s útlumem těžby uhlí v Dole Paskov. NWR na základě vládní dohody uvolní na postupnou sanaci dolu 500 milionů korun.

Jaro 2014 – Vlastníkem společnosti RPG Byty byla nizozemská firma Domus N. V. (dceřinná firma RPG Property B. V., kterou vlastnila BXR Group Limited). V dubnu Zdeněk Bakala ohlásil rozchod s BXR Group Limited, ale ponechal si své podíly v RPG Byty a NWR (vlastník OKD), které plánoval zařadit do nového společného podniku, jenž by i nadále spravoval spolu s BXR.

6. 8. 2015BXR Group potvrzuje prodej 100% podílu RPG Byty, společně s její správcovskou firmou RPG Služby, české investiční pobočce Round Hill Capital.

Únor 2016 – Skupina CERCL Mining Holdings B. V. (nepřímo vlastněná Zdeňkem Bakalou a BXR Group) převedla svůj většinový podíl (50,51%) v NWR na její zbylé akcionáře za účelem usnadnění restrukturalizace OKD. Novým vlastníkem NWR (s 60% hlasovacích práv) se poté stala společnost Ad Hoc Group (AHD).

3. 5. 2016OKD podalo insolvenční návrh na sebe sama.

1. 2. 2017 – Společnost RPG Byty se přejmenovala na Residomo.

31. 3. 2017 – zavření Dolu Paskov

5. 4. 2017Vláda schválila návrat OKD pod správu státu prostřednictvím státního podniku Prisko (Ministerstvo financí).

 


[1] „Kupující zajistí, že Společnost po trvání doby omezení (i) bude  spravovat a udržovat bytový fond ve vlastnictví Společnosti, (ii) že veškeré výnosy z bytového hospodářství budou použity na úhradu výdajů spojených s bytovým hospodářstvím, (iii) nepřevede bytové domy, případně bytové jednotky na třetí osobu, s výjimkou nejvýše 5% z celkového počtu bytů v souvislosti s běžným hospodařením, nebo s výjimkou případného prodeje bytových jednotek  dosavadním nájemcům, a to za kupní cenu, která byla použita při ocenění neprodukční části majetku OKD; současně tato cena bude přiměřená a obvyklá ve srovnání s kupní cenou obdobných bytů převáděných v daném místě a čase z vlastnictví státu, krajů a obcí do vlastnictví dosavadním nájemcům.“ (Viz https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/21C807C013A6F287C12571B6006F4B1D)

[2] http://ceskapozice.lidovky.cz/privatizace-okd-inkriminovany-posudek-cislo-50-fqb-/tema.aspx?c=A151014_133358_pozice-tema_kasa&galerie; dále  http://ekonomika.idnes.cz/soud-s-okd-byl-odrocen-0u3-/ekonomika.aspx?c=A160219_145519_ekonomika_rts

[3] Výroční zpráva OKD za rok 2004, http://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocni-zpravy; dále https://archiv.ihned.cz/c1-15187470-ostravske-doly-maji-noveho-majitele

[4] https://www.novinky.cz/ekonomika/43542-kolacek-a-otava-prodali-karbon-invest-za-asi-deset-miliard.html; dále http://www.mapovani.cz/zdenek-bakala-a-okd/temne-mraky-nad-sobotkou/166

[5] http://www.euro.cz/byznys/jasno-u-otavu-rodinny-podnik-vcetne-metalimexu-ovladl-syn-petr-1303516

[6] https://firemnirejstriky.denik.cz/firma-25691431-karbon-invest-a-s-3602683.html

[7] https://www.finance.cz/zpravy/finance/79158-mfd-bakala-prodal-metalimex-petru-otavovi/; dále http://www.forbes.cz/rodinne-firmy/metalimex

[8] http://ekonomika.idnes.cz/uhlobaron-kolacek-ma-hotel-v-tatrach-d7m-/ekonomika.aspx?c=A051021_223846_ekonomika_ad

[9]  Ministerstvo financí (úřednická vláda Jana Fischera – ministr financí: Eduard Janota) v únoru 2010 označilo převod bytového fondu OKD na společnost RPG Byty za porušení privatizační smlouvy a udělilo společnosti RPG Industries SE pokutu 30 milionů korun. V květnu 2011 rozhodčí soud žalobu státu o 30 milionů smluvní pokuty zamítl a vyloučil jakékoli porušení privatizační smlouvy ze září 2004 (Viz http://byznys.lidovky.cz/bakalova-rpg-dostala-kvuli-bytum-okd-pokutu-30-milionu-pdh-/firmy-trhy.aspx?c=A100204_163831_firmy-trhy_tsh; dále https://domaci.ihned.cz/c1-51932590-bakala-zvitezil-v-kauze-bytu-okd-jeho-rpg-nemusi-platit-30-milionu).

[10] https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/21C807C013A6F287C12571B6006F4B1D

[11] http://www.bytyokd.cz/images/20100319_KauzaBYTYOKD.pdf

[12] http://ekonomika.idnes.cz/bakala-byty-neprodam-a-politiky-si-nekupuji-fe5-/ekonomika.aspx?c=A100921_202432_ekonomika_fih

[13] https://albatros.odok.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/21C807C013A6F287C12571B6006F4B1D

[14] http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2009/2009-11-20-tiskova-zprava-5394-5394

[15] http://ekonomika.idnes.cz/pravnik-kalvoda-opet-bojuje-s-poslanci-haji-bakalu-ve-sporu-o-byty-okd-1kg-/ekoakcie.aspx?c=A100204_121928_ekoakcie_spi

[16] http://byznys.ihned.cz/c1-62407570-rpg-byty-loni-vydelaly-85-milionu-akcionari-si-rozdelili-dividendu-4-6-miliardy

[17] https://www.afm.nl/registers/emissies_documents/13921.pdf

[18] https://archiv.ihned.cz/c1-61958140-bakala-opousti-bxr-kvuli-sporum-buduje-vlastni-skupinu

[19]  Round Hill Capital vlastní RPG Byty prostřednictvím svých investičních společností Fondy Bydleni 2 S. à r. l., Fondy Bydleni 1, s. r. o. a Fondy Bydleni 1 Services, s. r. o., jež byly nově založeny za účelem nákupu RPG Bytů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tutu změnu vlastníka bytového fondu povolil. (Viz http://www.bxrgroup.com/news.php; dále http://www.denik.cz/ekonomika/skutecnym-vlastnikem-byvalych-bytu-okd-ma-byt-round-hill-capital-20150903.html; http://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/antimonopolni-urad-povolil-zmenu-vlastnika-spolecnosti-rpg-byty-20151027-cd5a.html).

[20] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/bakala-o-osudu-rpg-byty-se-rozhodne-do-konce-roku/r~2ee32be8bb5711e39ca2002590604f2e/?_ga=2.179005732.1667701549.1504519137-1437802905.1499581360

[21] http://zakony.kurzy.cz/89-2012-obcansky-zakonik/paragraf-2144/; dále http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/hornicke-byty-na-prodej-nebudou-firma-rpg-to-vyloucila–1688310; http://www.csrb.cz/aktualne/informace-z-tiskove-konference-csrb-a-son-cr

[22] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2010568-z-rpg-bytu-bude-residomo-firma-nemovitosti-prodavat-nechce-spis-do-nich-investovat

[23] http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/ceny-uhli-klesaji-i-kdyz-spotreba-ve-svete-roste-1112490

[24]  http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/analytici-ceny-uhli-na-nichz-by-zavisela-kompenzace-okd-by-nemely-klesat-1076189

[25] http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/podnikani-a-prace/spolecnosti-nwr-klesl-zisk-o-44-procent-na-130-milionu-eur_226114.html

[26] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/dul-paskov-se-nwr-nedari-prodat-zajem-o-koksovny-je/r~44d0cb8aed2711e2b93c002590604f2e/

[27] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/akcionari-nwr-schvalili-prodej-ostravskych-okk-koksoven/r~d2e6621c5cea11e39c89002590604f2e/

[28] Výroční zpráva OKD za rok 2014,  http://www.okd.cz/cs/o-nas/vyrocni-zpravy; dále http://ekonomika.idnes.cz/vlada-podepise-dohodu-o-dole-paskov-du6-/ekonomika.aspx?c=A140428_095211_ekonomika_kop

[29] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/stat-da-okd-600-milionu-zbytek-doplati-nwr-navrhl-babis/r~9ff5b184be4f11e3b9ba002590604f2e/

[30] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nwr-v-pololeti-vydelala-ale-jen-kvuli-ucetni-operaci/r~d6b35642470911e5a705002590604f2e/

[31] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mladek-pokud-bude-dal-klesat-cena-uhli-stat-nebude-muset-pla/r~444cfeba5a0b11e5b3730025900fea04/

[32] Výroční zpráva NWR za rok 2015, ftp://ftp.pse.cz/Annual.rep/NWRUKX012016.pdf

[33] http://www.okd.cz/cs/o-nas/novinky/novym-vlastnikem-new-world-resources-a-okd-je-skupina-ahg

[34] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ahg-stat-by-se-na-reorganizaci-okd-mohl-podilet-4-miliardami/r~20b31ab203ec11e698e60025900fea04/

[35] https://byznys.ihned.cz/c1-65277170-co-bude-dal-s-okd-kde-najdou-hornici-praci-odpovedi-na-otazky-spojene-s-vyhlasenim-insolvence

[36]  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/okd-miri-do-insolvence-sama-podava-navrh-nema-penize-na-spla/r~b6c5f0bc112811e68d00002590604f2e/

[37]  http://byznys.lidovky.cz/soud-poslal-firmu-okd-do-upadku-insolvenci-povede-spravce-lee-louda-1pn-/energetika.aspx?c=A160509_142207_energetika_pave

[38]  https://byznys.ihned.cz/c1-65396760-soud-v-ostrave-potvrdil-pohledavky-vuci-okd-podle-insolvencniho-spravce-bez-deseti-miliard-citibank; dále https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pohledavky-vuci-okd-potvrdil-soud-podle-insolvencniho-spravc/r~da821bfe5ee211e68afb002590604f2e/, https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/okd-ceka-reorganizace-bude-dal-fungovat_393899.html

[39] https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/pohledavky-vuci-okd-potvrdil-soud-podle-insolvencniho-spravc/r~da821bfe5ee211e68afb002590604f2e/

[40] http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/okd-ukonci-tezbu-v-dole-paskov-v-breznu-horniky-presune-do-jineho-reviru-1325782

[41] https://rozhled.org/2017/08/24/okd-druha-faze-privatizace/

[42] http://www.euro.cz/politika/havlicek-se-s-babisem-domluvil-na-reseni-okd-kupcem-ma-byt-prisko-1340320

[43]  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/statni-podnik-prisko-nabidne-za-okd-80-milionu-korun-schvali/r~eddfe3b41a4611e7b58d0025900fea04/

Leave a Reply