Romanovy hry v privatizaci Škodovky

Plzeňský strojírenský podnik patří mezi společnosti s dlouhou historií, která sahá až do poloviny 19. století. Příběh zprivatizování Škody začal ve stejné době, ve které probíhala i ekonomická přeměna ostatních státních podniků, po pádu socialismu. Společnost s několika desítkami tisíc zaměstnanců tehdy zakusila negativa ekonomické transformace, což mělo za následek mj. výrazné snížení výroby. V rámci první vlny kuponové privatizace, která se uskutečnila v druhé polovině roku 1992, se celkem 41,5% akcií automobilového koncernu rozdělilo mezi drobné akcionáře a padesát dva privatizačních fondů.

Privatizace ovšem již špatnou finanční situaci Škody nestabilizovala a devadesátá léta tak pro ni probíhala ve znamení úpadku a pravidelných finančních ztrát, před kterými ji neochránila ani pomoc státu ve výši 1,9 miliardy korun (schválena již v říjnu roku 1992). K finanční stabilizaci došlo v prosinci 1999, kdy byla podepsána „Stabilizační dohoda“ s věřitelskými bankami. Následně, za účelem restrukturalizace, vznikl namísto dosavadní společnosti projekt Škoda Holding, vlastněný z 48% Českou konsolidační agenturou (tj. státem), zbylý většinový podíl vlastnila společnost Škoda a.s. Již v té době se zde angažoval Martin Roman, jedna z hlavních postav celého příběhu, kterého do čela nového projektu restrukturalizace české automobilky dosadila roku 2000 vláda Miloše Zemana.[1]

Prezident Miloš Zeman letos zavzpomínal na dobu privatizace Škodovky, kdy jeho vláda roku 2000 dosadila do čela společnosti Martina Romana.
Prezident Miloš Zeman letos zavzpomínal na dobu privatizace Škodovky, kdy jeho vláda roku 2000 dosadila do čela společnosti Martina Romana. | Zdroj: idnes.cz

V letech 2002 až 2003 proběhla jedna z klíčových událostí pro další vývoj Škodovky – investiční skupina Appian Group nejprve koupila za 350 milionů korun státní podíl a v březnu 2003 přes svoji společnost Appian Machinery získala i zbývající akcie Škody.[2] Společnost Appian je nechvalně známá např. z kontroverzní privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS). Nejasnosti budila její, od samého počátku značně neprůhledná, vlastnická struktura.

Jak se později ukázalo, Appian na koupi akcií Škody spolupracovala s managementem společnosti, tj. Martinem Romanem, Tomášem Krskem, Michalem Koreckým a právníkem-bankéřem Josefem Brožem. Účast těchto osob v prodeji českého automobilového koncernu byla spojena s poměrně složitou sérií smluv a firem sídlících v exotických destinacích, z nichž asi nejdůležitější roli měla firma Havelet. Právě v této společnosti, jejíž oficiální sídlo lze (zřejmě) nalézt na ostrově Man, figurují jak manažeři Škody, tak privatizátoři MUS (Jiří Diviš, Marek Čmejla).[3] V rámci managementu Haveletu bylo rozhodnuto o budoucím majetkovém a hlasovacím uspořádání ve Škodovce a směřovaly sem finance z MUS určené na nákup holdingu Škoda. Vlastnická struktura Haveletu se ovšem v následujících letech měnila, například se v ní objevil (a něco později zase zmizel) Martin Roman,[4] což je obzvláště důležité vzhledem k jeho angažmá ve firmě ČEZ, o čemž ještě bude řeč.

Od začátku dvacátého prvního století docházelo k postupnému rozprodávání dceřiných společností Škodovky strategickým investorům (jednalo se např. o Škoda TS a.s., Škoda JS a.s., Škoda Hutě a.s. a mnohé další), což mělo za následek snižování počtu zaměstnanců. V roce 2006 automobilka zaměstnávala jen necelé tři tisíce lidí, později ovšem došlo k mírnému navyšování počtu pracovníků, a to díky rozšíření výroby.[5]

Kdy a kde Martin Roman působil?

Martin Roman řídil Škodu Holding jako manažer najatý státem v letech 2000 až 2004. Posléze byl oceněn titulem Manažer roku, stal se generálním ředitelem společnosti ČEZ a zároveň předsedou jejího představenstva. V roce 2011 tyto funkce opustil a až do října 2013 zastával v ČEZu pozici předsedy dozorčí rady. Od té doby opakovaně popírá spekulace, že by v minulosti patřil i mezi vlastníky Škody, byť přiznal určité vazby na firmy v její vlastnické struktuře.[6] Důvod je zjevný – pokud by Roman patřil mezi vlastníky Škody, byl by v obrovském střetu zájmů, neboť ČEZ (a rovněž České dráhy, kde krátce vykonával funkci šéfa dozorčí rady, kterou paradoxně kvůli deklarovanému střetu zájmů opustil)[7] se Škodou často obchodoval. Zmínit lze například obří investice do severočeských elektráren.[8]

Martin Roman je navíc spojen s mnoha dalšími významnými postavami byznysu a politiky (především z řad ODS a ČSSD – např. Mirkem Topolánkem, Markem Dalíkem, Stanislavem Grossem, Bohuslavem Sobotkou, Milanem Urbanem, Miroslavem Janstou, Pavlem Bémem či Romanem Janouškem) a tím i mnoha kauzami z minulých let,[9] což vyvolává spekulace o propojení politické a ekonomické moci ve státě.

Vlivní spojenci Martina Romana

Od roku 2010 se Škoda začala vracet na výsluní a její ekonomické výsledky se výrazně zlepšovaly, což vedlo k vyplacení nemalých dividend jejím majitelům z Appianu. Je to důsledkem velkých zakázek pro ČEZ, České dráhy (ČD) a některých městských dopravních podniků,[10] které realizovala Škoda Transportation, jež se tak (a rovněž díky nákupu některých společností z oboru dopravy) stala lídrem automobilového koncernu. Velké peníze získala společnost také např. z prodeje dceřiné firmy Škoda Power.[11]

V září téhož roku Škoda Transportation změnila majitele, odkoupila ji čtveřice Čmejla, Diviš, Korecký a Krsek. Nicméně šlo spíše o veřejné přihlášení se k něčemu, co existovalo již v minulosti, tj. spojení samotných členů managementu Škody a vlastníků Appianu (Čmejla, Diviš), jehož kompletní vlastnická struktura nadále zůstávala skryta.[12]

Kvůli podezřelým vlastnickým vazbám a podivným machinacím Appianu v Mostecké uhelné společnosti se tato pochybná firma, snažící se utajit svoji majetkovou strukturu, dostala i do hledáčku švýcarské prokuratury. Ta se pokusila vlastnictví Appianu rozkrýt, nicméně v roce 2010 obdržela žádost o utajení skutečností s případem spojených. Tuto žádost Švýcarům zaslal právník Daniel Bloch zastupující Josefa Brože. Žádost o nezveřejňování informací k případu byla odůvodněna možnou závistí české veřejnosti. O dva roky později se informace přeci jen dostaly ven, čímž došlo ke zpochybnění všech ujišťování ze strany Martina Romana, že vlastníkem Škody nikdy nebyl. Právě Brož ho měl totiž ve věci vlastnictví Škodovky zastupovat.[13]

Ve spletenci majetkové struktury Škody Transportation bylo zainteresovaných devět fyzických osob prostřednictvím sítě patnácti společností se společným sídlem na Kypru.

Ač se vědělo o držení akcií Škody Transportation jejími tehdejšími manažery, nebylo jasné, jakým způsobem společnost ovládají a jaký v ní mají akciový podíl. Ve spletenci majetkové struktury bylo zainteresovaných devět fyzických osob prostřednictvím sítě patnácti společností se společným sídlem na Kypru.[14] U kyperské firmy CEIL (Central Europe Industries) LTD oficiálně vlastnictví plzeňské automobilky končí.

Nicméně neprůhlednost vlastníků CEIL LTD, která drží 100% akcií Škody Transportation a profituje zvláště z veřejných zakázek, pochopitelně zůstávala nadále zdrojem spekulací. V rámci investigace se podařilo vlastnickou strukturu poměrně důkladně rozkrýt. Kromě čtveřice Čmejla, Diviš, Korecký a Krsek jsou zde i další zajímavá jména, např. Josef Bernard, bývalý generální manažer Škody a současný hejtman za ČSSD. Od koho koupil svůj (minoritní) podíl, to neprozradil. Deklaroval ale odevzdání případných dividend na charitativní účely. Nejedná se o malou částku, v letech 2010 až 2013 vyplatila Škoda svým akcionářům na dividendách více než 16 miliard korun.[15]

Jelikož se kolem Škody pohybují lidé napojení na ČSSD a ODS, stala se tato kauza součástí politického boje.

Situace, kdy je vlastnictví významné a úspěšné firmy složitě strukturováno přes několik firem sídlících v daňových rájích, pochopitelně vzbuzuje mnoho otázek. Jelikož se kolem Škody pohybují lidé napojení na ČSSD a ODS, stala se tato kauza součástí politického boje. O údajném vyšetřování Škody Transportation ze strany protimafiánského útvaru a blízkých vztazích vedení Škody k ministru vnitra Milanu Chovancovi hovořil např. Andrej Babiš.[16] Pochybnosti vyvolala i arbitráž, kterou stát (resp. České dráhy) s firmou prohrál u Rozhodčího soudu a musel zaplatit Škodovce více než miliardové odškodnění.[17] Velký střet zájmů měl v celé kauze vlivný právník Radek Pokorný, o kterém jsme se na Rozhledu již v minulosti několikrát zmínili a to především kvůli jeho vazbám na ČSSD. Jeho advokátní kancelář Škodu v arbitráži zastupovala a zároveň sám Pokorný je místopředsedou Rozhodčího soudu, který o případu rozhodoval.

Ve spojení s otazníky okolo Martina Romana můžeme velice snadno nabýt podezření, že sociální demokracie a vlastníci Škody jsou nějakým způsobem propojeni. Dalším dílkem do skládačky jsou také nedávná odhalení uniklých dokumentů o mnoha významných firmách z daňových rájů v rámci aféry Panama Papers. Přibližně stovka spisů z „české sekce“ se týká Josefa Brože a potvrzuje jeho aktivity ve prospěch Martina Romana. Dokumenty dále obsahují  informace ohledně společnosti Appian, jež by mohly více rozkrýt její kontroverzní působení ve Škodovce či MUSu.[18]

Jiří Diviš (vpředu) a Marek Čmejla (vzadu vlevo) během soudního procesu ve Švýcarsku. | Zdroj: euro.cz
Jiří Diviš (vpředu) a Marek Čmejla (vzadu vlevo) během soudního procesu ve Švýcarsku. | Zdroj: euro.cz

Složitá vlastnická struktura Škodovky, významného podniku i důležitého zaměstnavatele na Plzeňsku, se v nejbližší době snad zjednoduší. V létě tohoto roku dva z devíti akcionářů plzeňského koncernu, Čmejla a Diviš, kteří jsou nepravomocně odsouzení za podvod a praní špinavých peněz v kauze MUS, převedli své podíly ve Škodě na jiné osoby. Důvodem tohoto kroku může být i usnadnění jednání o prodeji společnosti. Dohodu o koupi Škody Transformation podepsal začátkem listopadu 2017 Daniel Křetínský a jeho Energetický a průmyslový holding (EPH), který je údajně připraven zaplatit přes 10 miliard korun. Zatím není známo, zda by mělo jít o prodej celé firmy, nebo zda by si někteří akcionáři své podíly ponechali.[19]

Nutno dodat, že samotná neprůhlednost vlastnické struktury nemusí být problémem z hlediska trestněprávního. Přesto vazby vrcholového managementu Škody na kontroverzní firmu Appian, podezření z ovládnutí automobilky pomocí finančních prostředků pochybně získaných z MUSu, blízkost Martina Romana s některými významnými politiky, lobbisty a byznysmeny či nové informace v rámci aféry Panama Papers dohromady vytvářejí obrovský prostor pro spekulace a podezření ze střetu zájmů, na které se média oprávněně zaměřují. Náhod a podivných spojení je v případě Škodovky zkrátka příliš mnoho.

 


[1] BAŠTOVÁ, Magdalena. Transformace průmyslu města Plzně. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, str. 82-88. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/151550/prif_d/

[2] https://archiv.ihned.cz/c1-12496460-appian-group-ovladl-skodu-holding-rozvijet-bude-energetiku-a-dopravu

[3] http://www.mapovani.cz/martin-roman-a-cez/kamuflaz-manazeru-skoda/364

[4] https://reportermagazin.cz/a/iGXeZ/plzenskadetektivka

[5] BAŠTOVÁ, Magdalena. Transformace průmyslu města Plzně. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita, str. 89. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/151550/prif_d/

[6] https://ekonomika.idnes.cz/pripad-skoda-a-cez-martin-roman-se-priznava-i-brani-fsq-/ekonomika.aspx?c=A111017_224009_ekonomika_brd

[7] https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/sef-cez-martin-roman-odchazi-z-dozorci-rady-drah_150613.html

[8] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/skoda-power-nemela-pri-zakazkach-pro-cez-soupere/r~i:article:720614/

[9] https://nazory.ihned.cz/komentare/c1-53372810-ceska-parta

[10] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/1193673-ze-skody-odteklo-32-miliard-neznamo-kam

[11] https://ekonomika.idnes.cz/skoda-power-presla-do-jihokorejskych-rukou-doosan-ji-koupil-za-11-5-mld-kc-1ap-/ekonomika.aspx?c=A091207_165554_ekonomika_hol

[12] https://ekonomika.idnes.cz/plzenska-skodovka-odhalila-sve-majitele-fdk-/ekoakcie.aspx?c=A100920_130208_ekoakcie_spi

[13] http://www.mapovani.cz/martin-roman-a-cez/kamuflaz-manazeru-skoda/364

[14] https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=214610&typ=UPLNY

[15] http://hlidacipes.org/kyperska-pavucina-vlastnici-strojirenskeho-gigantu-skoda-transportation-skryti-ve-spleti-zahranicnich-firem/

[16] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1820801-babise-proveruje-gibs-chce-vedet-zda-nemel-interni-informace-od-uooz

[17] https://byznys.lidovky.cz/ceske-drahy-vs-skoda-stat-opet-neuspel-se-stiznosti-na-prohranou-arbitraz-15s-/statni-pokladna.aspx?c=A170516_150207_statni-pokladna_pave

[18] https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/stare-pripady-v-nove-afere-paradise-papers-uniky-zminuji-kauzu-viktora-kozeneho_1711062030_kro

[19] https://www.euro.cz/byznys/skoda-transportation-kretinsky-plzen-siemens-eph-crrc-1381128

 

Leave a Reply