Miss první dáma 2018

Minulý pátek (5. 1. 2018) uspořádala nezisková organizace s názvem Asociace společenské odpovědnosti předvolební debatu manželek kandidátů na prezidenta. Podle ředitelky Asociace Lucie Mádlové je totiž role první dámy ve společnosti mnohdy podceňováná a veřejnost by měla mít možnost ony ženy stojící po boku uchazečů o post prezidenta lépe poznat.

Na úvod akce se moderátor snažil zlehčit atmosféru v sále a zmínil anketu, jež probíhala ve Spojených státech amerických a zabývala se otázkou, zda by takováto diskuze mezi manželkami prezidentských kandidátů měla vůbec probíhat. V jednom z příspěvků na toto téma bylo prý uvedeno, že určitě neměla a že by se místo ní měly uspořádat zápasy v bahně či s polštářem. Tato možná trochu nevhodná a sexistická poznámka však docela trefně glosuje zbytečnost debat potenciálních prvních dam, které se v rámci výkonu své funkce málokdy dostanou k mikrofonu a jejich úloha je opravdu vedlejší – nebyly to přece ony, kdo se rozhodl ucházet o post nejvyššího ústavního činitele. Předvolební debaty mezi partnerkami uchazečů o post prezidenta vlastně nejsou ve světě vůbec běžnou záležitostí. Česká diskuze pojmenovaná „První dámy mezi námi“, jejíž záznam je dostupný na serveru Aktuálně, ukázala proč.

71011bdd3e8fbb11ec35dc731cce_w1254_h835_g631a1908f25d11e786cf0cc47ab5f122
Vybíráme si prezidenta nebo první dámu? Zdroj: aktualne.cz

Jelikož role první dámy spočívá hlavně v doprovázení manžela na zahraničních cestách, věnování se charitě, stylové výbavě šatníku a usmívání se na společenských akcích, debata nebyla obsahově zrovna sofistikovaná. Ve většině témat se ženy tvářící se jako dobré kamarádky navíc shodovaly. Monotónní a fádní odpovědi na fádní otázky, jež by možná našly uplatnění i na soutěžích krásy, ukolébávaly publikum k zimnímu spánku. Jak si představujete roli první dámy? Jste připravena opustit svoji současnou práci, pokud bude manžel zvolen prezidentem? Jaký je největší problém ČR? Má se pomáhat uprchlíkům? Jsou ženy málo zastoupeny ve vysokých funkcích? A na závěr několik charakter odkrývajících otázek z Proustova dotazníku. Ve zkratce jsme se dozvěděli, že všechny dotazované zamýšlejí být nadále oporou svým mužům, vadí jim špatné mezilidské vztahy mezi lidmi, pomáhat se má hlavně válečným uprchlíkům v jejich rodných zemích, jakým charitativním projektům by se chtěly věnovat a jakých vlastností si u sebe a svých mužů nejvíce cení.

Ač se diskuzí mezi kandidáty na prezidenta uskutečnilo nespočet, debata mezi jejich partnerkami byla opravdu nadbytečná. Naše rozhodnutí komu hodit hlas v těchto volbách by mělo být založeno především na tom, jak souhlasíme s názory samotných prezidentských uchazečů, rozhodujicími faktory nesmí být vzhled, věk ani vzdělání potenciálních prvních dam. Budeme-li přikládat příliš velkou důležitost osobnosti první dámy, svobodní či ovdovělí prezidentští kandidáti mohou v očích veřejnosti snadno působit zněvýhodněně či nedostatečně. Hlavní otázka ale zní: kdy se z přímé volby prezidenta stala reality show dychtící po senzaci? Právě polštářová bitva či zápasy v bahně zmiňované moderátorem české debaty možných prvních dam by se tak brzy mohly stát diváckým trhákem.

Leave a Reply