Cesta do pekel jménem referendum?

Tomio Okamura, nejvýraznější propagátor zákona o referendu, tvrdí, že musíme omezovat zastupitelskou demokracii a akcentovat demokracii přímou. Podobně současný prezident Miloš Zeman či Pirátská strana prosazují princip hlas lidu = hlas Boží. Všichni zmínění ale zapomínají, že idea zastoupení, jež se uzákonila jako dominantní rozhodovací prvek v rámci českého státního zřízení (Česká republika je zastupitelskou demokracií a parlamentní republikou), má svůj zásadní smysl a nedá se mávnutím několika populistických proutků jen tak omezit či vymýtit.

Zastupitelská demokracie vznikla na základě přesvědčení, že politik je profese na plný pracovní úvazek, neboť není v silách všech občanů, aby vykonávali svá zaměstnání a zároveň plně rozuměli všem aspektům politiky či státní správy. Rozhodování v otázkách řízení státu bylo tedy vloženo do rukou politických profesionálů a je výsledkem dlouhodobého vývoje. I přestože idea zastoupení má u nás již zarostlé kořeny, neodborný zásah do jejích základů by mohl způsobit kolaps a zablokování naší tvrdě vybojované demokracie.

V České republice je možné pořádat referendum místní podle zákona č. 22/2004 Sb.[1] či krajské řídící se zákonem č. 118/2010 Sb.[2] Celostátní referendum se v Česku konalo pouze jednou a týkalo se otázky vstupu do Evropské unie. Pro jeho uskutečnění byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon. Obecný zákon o referendu u nás zatím nebyl přijat, ale Ústava toto umožnuje. Záleží tedy jen na zákonodárcích, zda bude možnost vyvolání referenda trvale uzákoněna. Přímá demokracie je v České republice pokušením dnešní doby a pokud bude v rozhodovacím procesu o chodu státu posílena, můžou se noční můry o návratu starých dob stát brzy skutečností.

Sám spoluautor Ústavy Vojtěch Cepl byl proti zakotvení referenda jako povinné součásti systému. Varoval, že většina totalitních režimů vznikla z demokratických soustav, a to sice schválením vůdce v referendu. Neboť populismus, podbízení se, lživé kampaně a jiné přesvědčovací metody jsou stále vyvinutější… Cepl vysvětloval, že „zastupitelská demokracie je postavená na principu, že my si zvolíme své vůdce, které platíme, aby nás obsluhovali v zásadních rozhodovacích procesech. Máme si ovšem vybrat takové vůdce, kteří jsou skutečnou autentickou morální elitou, nikoliv kteří jsou populisté a podbízejí se. To je ten největší problém našeho politického systému. A jakmile oni začnou dokonce konstruovat referenda v zájmu třeba malých skupin nebo stran, tak je to nebezpečí manipulace společnosti.”[3]

ref-info_final

Demokracie jako vláda většiny by vždy měla být vyvažována vládou zákona a ta musí být daná, neměnná a neovlivnitelná zvenčí – ochraňována propracovaným systémem pojistek. V opačném případě bude neinformovaný lid rozhodovat o komplexních otázkách zásadně předurčujících budoucnost naší země bez jakýchkoli hlubší znalostí konkrétní problematiky a pod vlivem manipulace či negativních emocí. Pokud bude referendum uzákoněno, hlas lidu může například vyhnat romskou menšinu a všechny imaginární migranty daleko za humny, vystoupit z EU či zavést trest smrti. Rozhodování v referendech také znamená, že za finální výsledek není nikdo odpovědný. Tím pádem nelze po nikom požadovat nápravu či ho zbavit funkce. Navíc zatímco své zástupce si občané volí na čtyři nebo pět let, referenda mají platnost neurčitou, obvykle definitivní. Naprosto zásadní rozhodnutí tak může být učiněno bez vratnosti jeho výsledku a možnosti určení viníka. V potaz bychom také měli brát to, že uspořádání voleb či referenda státní kasu a tedy daňové poplatníky něco stojí.

Velice často je ve spojitosti se zavedením referenda zmiňováno Švýcarsko, známé mimo jiné pro přímou demokracii. Je ale nutné si uvědomit, že díky dlouhému a specifickému historickému vývoji je Švýcarsko zcela unikátním státem. Politika probíhá především na úrovni 26 kantonů, tedy jednotlivých částí konfederace, které se jedna od druhé odlišují jazykově, etnicky i nábožensky. Kantony mají své vlastní ústavy, vlády i parlamenty. Kromě toho existuje vláda federální (Federální rada), která je na základě tzv. magické formule složena poměrně vždy ze stejných čtyř politických stran. Ministři se rovněž díky rotačnímu principu rok co rok střídají ve funkci prezidenta. Již z toho je zřetelné, že tamní politický systém je jako žádný jiný na světě. Referenda na celostátní úrovni se mohou konat k návrhům  změn ústavy, zrušení či zavedení nových zákonů a mezinárodních dohod. Kromě toho je možná lidová iniciativa. Se změnou musí souhlasit tzv. dvojí většina, tedy většina občanů i kantonů. Každý z vyjmenovaných typů lidového hlasování má specifické podmínky týkající se např. sběru podpisů apod. Podle výzkumu curyšské univerzity hlasují Švýcaři ročně v pěti kantonálních a devíti národních referendech.[4] Chtělo by se vám tak často k volbám?

obecne referendum ano ne

Politika řízená „z ulic“ je velmi nebezpečná, ale podle výsledků posledních parlamentních voleb je pro podstatnou část společnosti zajímavým lákadlem. Nicméně cesta ke správnému a efektivnímu řízení státu tudy nevede. Racionalita, objektivita a odpovědnost totiž v dnešní postfaktické době většinově ztrácí na důležitosti a na jejich místo dosazené emoce, líbivé marketingové kampaně a lži vyhrávají volby. Proto je nutné udržet si vládu zákona a bránit ideu a fungování zastupitelské demokracie. Neboť i samotní političtí vůdcové, naše dnešní „elity“, si dobře uvědomují, že řízená propaganda je klíčem k úspěchu. Vzpomeňme na Babišův všeříkající polibek, jenž skončil na tváři jeho marketingového experta Marka Prchala, nevyjádřil poměrně přesně, kdo a co za výhrou ve volbách stojí? Pokud Babiš spojí síly s ČSSD, KSČM, SPD či Piráty a prosadí zákon o referendu, příp. další rozšíření prvků přímé demokracie, může jeho působení v politice započít nevratné změny. Poté už bude skoro nemožné zpřetrhat Prchalovy marketingové pavučiny a dostat Českou republiku z Babišových populistických spárů ven.

[1] http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

[2] http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

[3] http://www.pehe.cz/rozhovory/2005/o-zastupitelske-demokracii-a-referendu

[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2277850-moc-v-rukou-lidu-prima-demokracie-funguje-ve-svycarsku-ci-oregonu-v-cesku-neslo-mini a https://www.hrebenar.eu/2017/10/okamuruv-sen-o-svycarske-demokracii-plne-referend-by-mohl-podkopat-demokracii-v-cesku/

Leave a Reply