Co se děje v OKD?

OKD je tématem, o kterém se v posledních týdnech a měsících můžeme v českých médiích dočíst a doslechnout téměř denně. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto těžební firmou probíhá v současnosti hned několik soudních sporů, není vždy jednoduché se v záplavě mnohdy protichůdných zpráv a prohlášení politiků zorientovat. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co se v OKD dělo od začátku dubna 2017, kdy vláda schválila jeho převzetí pod státní podnik Prisko. Přesně tam totiž skončil náš poslední článek OKD – Přes úpadek opět v rukou státu.

KDO ZÍSKÁ OKD?

Kvůli neschopnosti splatit své dluhy vyhlásilo vedení OKD na počátku května 2016 insolvenci a pokoušelo se o nalezení nového investora. Zájem o koupi tehdy projevily minimálně tři společnosti. První z nich byla EP Industries sdružující několik energetických firem, vlastněná z většiny českým podnikatelem Danielem Křetínským. Druhou společností byl jistý zahraniční hedgeový fond, jehož název zůstal veřejnosti neznámý. [1][2] Zájem projevila rovněž americká společnost Alcentra ze skupiny BNY Mellon, která za OKD nabídla 540 milionů Kč.[3]

Přidělený investiční správce OKD Lee Louda i těžební společnost samotná odmítali tyto nabídky veřejně komentovat. Nedlouho poté bylo oznámeno, že OKD přejde do rukou státu, který za ní zaplatí 80 milionů Kč. V reakci na to podala Alcentra stížnost k Evropské komisi, stěžovala si na vyloučení z koupě OKD. Uvedla, že vedení OKD interpretovalo jí předloženou nabídku na nákup nesprávně, upozornila na to, že prodej OKD státní společnosti Prisko je netransparentní a pod cenou a vyslovila podezření, že její vyloučení z tendru bylo účelové.[4]

1_Lee Louda_Ekonom.cz
Insolvenční správce OKD Lee Louda. Zdroj: Ekonom.cz

KDO POMŮŽE POŠKOZENÝM VĚŘITELŮM?

Právě na převzetí OKD státním podnikem Prisko je navázán celý reorganizační plán těžební společnosti. K přerodu OKD na státní OKD Nástupnická mělo, podle původních představ vlády, dojít již v září 2017, rok a půl po vyhlášení insolvence. Transakce byla ale napadena více než 550 věřiteli, kterým OKD dluží okolo 23 miliard Kč.[5] Největší pohledávku u OKD má londýnská banka Citibank hájící zájmy držitelů dluhopisů v hodnotě 10 milard korun vydaných společností NWR – majitele OKD v letech 2006 až 2016.

Přestože i tento dluh vůči Citibank byl jedním z důvodů vyhlášení insolvence, insolvenční správce Lee Louda nárok Citibank na platnost pohledávek a tedy i na její uznání jako věřitele spolupodílejícího se na rozhodování o dalším osudu těžební společnosti, neuznal.[6] Své rozhodnutí odůvodnil názorem, že v roce 2014, kdy se OKD zaručila za půjčky určené pro její mateřskou NWR, byla již jednou nohou v insolvenci: „Již v období roku 2014 se dlužník dle dostupných údajů nacházel s pravděpodobností hraničící s jistotou ve stavu úpadku z důvodu předlužení, neboť souhrn jeho závazků převyšoval hodnotu jeho majetku a měl zároveň více věřitelů.[7]“ Jak pak ale určit, kdo má na uznání pohledávky nárok a kdo ne? A jak lze stanovit, kde přesně začíná „pravděpodobnost hraničící s jistotou“? Existuje vůbec nějaká pravděpodobnost hraničící s jistotou v tak nevyzpytatelném odvětví, jakým je těžba uhlí podléhající cenám na trhu?

Podle zástupců nyní již bývalého zahraničního vlastníka a zároveň věřitele OKD, skupiny  Ad Hoc Group, je takové jednání bezprecedentní a ohrožuje pověst České republiky u potenciálních investorů. Uvedli, že OKD tyto smlouvy nikdy nezpochybňovala a naopak oceňovala, že z nich každoročně profituje v řádech milionů eur. Záhadou pak zůstává, proč v insolvenčním návrhu z května 2016 OKD pohledávku vůči Citibank uvedla jako jeden z hlavních důvodů úpadku a vzápětí jí celou popřela.[8]

Nelze se tedy Citibank divit, že prapodivné jednání insolvenčního správce i vedení OKD napadla, zpochybnila prodej těžebních dolů státu a upozornila na to, že reorganizační plán společnosti je nesrozumitelný a ekonomicky neopodstatněný. Celý průběh insolvenčního řízení podle Citibank vyvolává podezření, že se jedná o koordinovanou akci, která má státu pomoci získat OKD za zlomek reálné ceny.[9] Poté, co Krajský soud v Ostravě schválil v říjnu 2017 reorganizační plán a uznání či neuznání pohledávek přesně tak, jak navrhl Lee Louda, Citibank se odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten ale její stížnost odmítl. Tím zároveň došlo k právnímu potvrzení platnosti reorganizačního plánu. Převzetí OKD státem za směšně nízkou cenu tak již nestálo nic v cestě.[10]

Citibank se samozřejmě nevzdává a neváhala se obrátit ani na Ústavní soud. Ten stížnost banky odmítl jako předčasnou s tím, že ve věci insolvenčního řízení OKD banka ještě nevyčerpala všechny další možnosti obrany před českými soudy.[11] Aby těch soudních sporů nebylo málo, Lee Louda mezitím podal ke Krajskému soudu v Ostravě odpůrčí žalobu, ve které požaduje zneplatnění smluv, za které OKD mateřské NWR Citibank ručí. Tento soud by měl začít v červnu 2018.[12]

2_Citibank
Citibank se snaží získat zpět své peníze.

JAKÁ JE DOHRA PRIVATIZACE OKD?

Zatímco Alcentra čeká na posudek Evropské komise a dokonce zvažuje zahájení arbitráže proti České republice a Citibank se snaží najít cestu jak získat zpět své peníze, domácí soudy se zabývají několika dalšími spory, které s ostravským těžebním podnikem souvisí. Mediálně nejvýraznějším z nich je řízení týkající se nevýhodné privatizace společnosti v roce 2004 a špatně vypracovaného posudku hodnoty OKD, který český stát připravil o téměř 6 miliard korun.[13]

Touto kauzou jsme se podrobně zabývali již v článku OKD – Druhá fáze privatizace, ale můžeme si stručně připomenout, co se stalo. Kabinet Stanislava Grosse tehdy, bez vypsání výběrového řízení, prodal celý státní podíl 45,88 % v OKD firmě Karbon Invest, jejíž manažeři Petr Otava a Viktor Koláček byli tou dobou trestně stíháni. Hodnotu prodávaného podílu znalec Rudolf Doucha vyčíslil na 2,08 miliard korun, což stát akceptoval a plánoval odprodání téměř poloviny OKD za částku jen o něco málo vyšší – 2,25 miliard korun. Proti prodeji za podezřele nízkou cenu na poslední chvíli zasáhl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Karbon Invest nakonec zaplatil 4,1 miliardy korun.

3_Otava a Kolacek_Chrudimsky denik
Petr Otava a Viktor Otava u soudu. Zdroj: Chrudimský deník

Líčení s již zmíněným znalcem Douchou a tehdejšími místopředsedy Fondu národního majetku (který akcie státu v OKD spravoval) Pavlem Kutou a Janem Škurkem trvalo více než dva a půl roku, rozsudek byl vynesen Obvodním soudem pro Prahu 2 dne 7. května 2018. [14] Podle obžaloby způsobili obžalovaní státu škodu přesahující 5,7 miliard korun, Doucha vypracoval chybný posudek, do kterého nezahrnul dceřinné firmy a rekreační objekty OKD, Škurek s Kutou měli jako pověření zaměstnanci FNM objednání tohoto posudku na starosti a později připravili pro vládu smlouvu, na základě které byl státní podíl prodán pod cenou.[15] Minimální hodnota podílu, který stát v roce 2004 prodal, byla totiž státním zástupcem vyčíslena na nejméně 9,8 miliard korun. Žalující strana reprezentovaná státním zástupcem Tomášem Černým pro Douchu tříletý podmíněný trest, pro Škurka a Kutu o půl roku méně + pro všechny tři trest ve formě uhrazení škody v hodnotě 5,7 miliard korun státu. Obžalovaní se obhajovali tím, že privatizaci mělo na starosti primárně Ministerstvo financí (tehdy vedené Bohuslavem Sobotkou). Soud se nakonec rozhodl Douchu, Škurka i Kutu veškeré viny zprostit s odůvodněním, že žaloba podaná 10 let po prodeji OKD obsahovala mnoho nedostatků a mnoho důležitých svědků v mezidobí zemřelo. Zástupce státu Černý se proti rozsudku, s jehož odůvodněním nesouhlasí, okamžitě (a pravděpodobně zbytečně) odvolal s argumenty, že Doucha ocenil OKD špatně, že za vše nesl odpovědnost právě FNM a že obžalovaní nesou zodpovědnost za smlouvu o zpracování posudku.[16] Ztráta státního podílu zůstává nadále nepotrestána, ale je nutné ocenit rozhodnutí soudu, který se rozhodl nepřistoupit na hru, podle které bylo možné hodit veškerou vinu na úředníky plnící rozhodnutí odpovědných politiků, kteří jsou právě těmi, kteří měli a mají rozhodování o státním majetku na starosti.

4_Doucha-Skurka-Kuta_Aktualne.cz
Rudolf Doucha, Pavel Kuta a Jan Škurek před Obvodním soudem pro Prahu 2. Zdroj: Aktualne.cz

PROČ DOŠLO K INSOLVENCI?

Co se mezitím děje v samotné OKD? Týden po jejím převzetí státem proběhla médii zpráva, že hodnota tržeb v severomoravském těžebním podniku za rok 2017 dosáhla celých 16,8 miliard korun a vytvořila tak zisk 3,3 miliard korun – dle slov insolvenčního správce Loudy dostatek na další chod firmy. Příčinou dobrého hospodářského výsledku jsou rostoucí ceny černého uhlí. Přestože v roce 2015 OKD vytěžila téměř o 2 miliony tun uhlí více, skončila v sedmimiliardové ztrátě, která vedla k neschopnosti splácet vlastní dluhy.[17] Ceny uhlí totiž podléhají situaci na světových trzích. Při pohledu na vývoj cen se tak nabízí otázka, proč musela OKD skončit v insolvenci a proč jsou úvahy o postupném uzavření dolů stále aktuální. Po úspěšném období, kdy v lednu 2011 dosahovala cena za tunu uhlí až 139 dolarů, následovalo pět let postupného poklesu hodnoty uhlí. [18] V polovině roku 2016 začaly ceny uhlí opět strmě růst a několik států, jako např. Austrálie, Polsko a Turecko vypracovaly plány na nové doly a uhelné elektrárny.[19] Třeba právě v sousedním Polsku, v továrně Ostroleka, vznikne do roku 2023 nový uhelný blok, který by měl disponovat nejmodernějšími technologiemi omezujícími produkované emise.[20]

5_Vyvoj cen uhli
Ceny uhlíá začaly po vyhlášení insolvence OKD prudce růst.

KDO STRÁŽÍ STRÁŽCE?

Kdo je tedy zodpovědný za to, že se OKD zaměstnávající okolo 11 000 lidí dostala do insolvence a připravuje se na postupný útlum těžby, zatímco jiné těžební společnosti profitují?[21] Na počátku roku 2016, v momentě, kdy začalo být zřejmé, že se v OKD schyluje k vážným problémům, začala její mateřská firma NWR, tehdy vlastněná skupinou Ad Hoc Group a vedená generálním ředitelem Garethem Pennym usilovat o pomoc státu. Česká vláda ale jednání o možné restrukturalizaci firmy odmítala, stejně jako odkup společnosti za 4 miliardy korun, a OKD tak v dubnu 2016 vydala prohlášení, že disponuje hotovostí jen do poloviny května a nedojde-li k dohodě s vládou, hrozí jí ukončení hornické činnosti a konkurz.[22] Ani to stát nepřesvědčilo o tom, že by měl v zájmu tisíců horníků a zaměstnanců z navazujících profesí jednat. Jen několik pár dní poté, co byl návrh na insolvenci OKD 3. května 2016 skutečně podán, rezignovali na funkci celkem čtyři členové představenstva NWR včetně jeho předsedy Pennyho.[23] Právě jeho náhlý odchod ze společnosti, jejíž bankrot vyhlásil, působí nanejvýš podezřele. Z titulu své funkce byl právě on tím, kdo byl za fungování a směřování firmy zodpovědný, kdo neodhadl měnící se situaci na mezinárodním trhu s uhlím (cena této komodity začala v polovině roku 2016 opět stoupat), kdo nebyl schopen zabezpečit fungování OKD, kdo se víceméně ihned po vyhlášení insolvence vypařil neznámo kam. Je záhadou, že přes veškerou mediální pozornost, které se OKD dostává, nejsou o Pennym žádné zprávy a není známo, zda-li musel své kroky vedoucí k vyhlášení insolvence OKD někdy vysvětlovat.

Netrvalo ani rok a vláda začala projednávat, který státní podnik by měl společnost OKD, která byla na jaře 2017 prosperující firmou díky cenám uhlí, převzít a za kolik. OKD náleží státnímu podniku Prisko, který za ní zaplatil necelých 80 milionů korun, od 4. dubna 2018.

6_Gareth Penny_Tyden.cz
Gareth Penny – manažer, který měl chod OKD na starost. Zdroj: Týden.cz

Jednou z nejzajímavějších částí celého příběhu je věčné shazování viny z veškerého dění v OKD na podnikatele Zdeňka Bakalu. Ten přitom dozorčí radu OKD opustil již roku 2010 a od té doby své působení v NWR i těžebním průmyslu postupně omezoval, až jej na počátku roku 2016 opustil úplně. [24] Jeho jméno a celá kauza OKD se ale bohužel postupně staly nástroji politického boje a je nejasné, proč tomu tak je.

CO ZŮSTÁVÁ NEJASNÉ?

Kruh se pomalu uzavírá. Stát OKD pod cenou prodal a poté, co si prošlo nepříznivým ekonomickým cyklem, opět jej pod cenou získal, navíc v ekonomicky příznivém období. Věřitelé, kterým OKD dluží nejvíce peněz, byli vyšachováni z rozhodování o tom, co by se s těžební společností mělo stát, a tím pádem i z možnosti, že se jednoho dne dočkají svých peněz. Otázkou jen zůstává, kdo celou transakci vymyslel a pro koho byla, je či bude nejvíce výhodná. Představa, že se stát rozhodl zachovat jako filantrop, který získal zkrachovalou firmu jen proto, aby jí mohl postupně uzavřít, je asi tak reálná jako možnost, že nevýhodný prodej OKD v roce 2004 byl dílem tří úředníků. Položme si tedy několik otázek, které zůstávají nezodpovězeny:

Proč získal OKD stát, který za něj nabídl (téměř) šestkrát méně než Alcentra?

Proč nebyla uznána zcela legitimní pohledávka Citibank?

Vysílá jednání českého státu vůči společnostem Alcentra a Citibank dobrý signál pro potenciální zahraniční investory?

Proč se v případě OKD stát snaží svalit vinu na úředníky, kteří pravděpodobně pracovali pod nátlakem někoho z politiků?

Proč nikdo neřeší kroky a rozhodnutí firemního managementu odpovědného za hospodaření firmy?

Proč se OKD vrátilo do vlastnictví státu, místo aby fungovala efektivní spolupráce vlády a soukromého vlastníka, když stát již mnohokrát dokázal, že pro OKD není dobrým správcem?

7_Hornici_Patriot Magazin
Myslí někdo na dělníky? Zdroj: Patriot Magazín

PŘEHLED UDÁLOSTÍ

15. září 2004 – Stát prodal svůj podíl v OKD (45,88 %) společnosti Karbon Invest za 4,1 miliardy korun.

Leden 2011 – Rekordní ceny uhlí dosahující téměř 139 dolarů za tunu.

25. duben 2016 – NWR uvedla, že pokud se nedomluví se státem na restrukturalizaci své dceřinné společnosti OKD, hrozí těžební společnosti vyhlášení insolvence a ukončení činnosti. Stát nereagoval.

3. květen 2016 – OKD na sebe podala insolvenční návrh, ve kterém uvedla Citibank jako věřitele.

9. květen 2016 – Krajský soud v Ostravě poslal OKD do úpadku, jmenoval Lee Loudu insolvenčním správcem a dal věřitelům dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

20. květen 2016 – Rezignace výkonného předsedy předsednictva NWR Garetha Pennyho a dalších tří členů představenstva.

Polovina roku 2016 – Stabilizace a následný prudký nárůst cen uhlí.

1. březen 2017 – Americká společnost Alcentra podala nabídku na odkup OKD za 540 milionů korun. Poté, co byl oznámen prodej státu, podala Alcentra stížnost k Evropské komisi a začala zvažovat arbitráž proti České republice.

5. duben 2017 – Vláda Bohuslava Sobotky schválila, že státní podnik Prisko podá nabídku na odkup akcií OKD.

24. červenec 2017 – Věřitelé firmy OKD schválili reorganizační plán a přechod pod státní podnik Prisko.

11. října 2017 – Krajský soud v Ostravě schválil reorganizaci OKD.

6. únor 2018 – Zveřejnění informace, že Vrchní soud v Olomouci odmítl odvolání Citibank proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a reorganizačnímu plánu OKD.

15. únor 2018 – Ústavní soud odmítl stížnost Citibank s odůvodněním, že ještě nevyužila všechny možnosti obrátit se na ostatní české soudy.

4. duben 2018 – OKD se stala součástí státního podniku Prisko a došlo ke změně jejího názvu na OKD Nástupnická a.s.

7. květen 2018 – Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl ve věci prodeje státního podílu v OKD v roce 2004 o nevině znalce Rudolfa Douchy a místopředsedů Fondu národního majetku Pavla Kuty a Jana Škurka.

[1] Hedgeové findy řídí osobnosti, které se investování věnují profesionálně, ať už pro sebe, nebo pro své klienty. Na rozdíl od klasických podílových fondů nejsou hedgeové fondy tolik svazovány regulatorními orgány, což umožňuje vyšší slexibilitu investičních strategií. Více http://www.ipodnikatel.cz/Financovani/co-jsou-to-tzv-hedge-fondy.html

[2] https://www.irozhlas.cz/ekonomika/miliardar-kretinsky-chce-koupit-krachujici-okd-zajem-ma-i-zahranicni-fond_201703031506_jrapek

[3] https://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/americka-firma-alcentra-podala-stiznost-evropske-komisi-duvodem-je-okd-1336489

[4] https://ekonomika.idnes.cz/evropska-komise-stiznost-alcentra-prodej-okd-foi-/eko_euro.aspx?c=A170822_102931_eko_euro_fih a https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/brusel-zkouma-stiznost-firmy-alcentra-na-vylouceni-z-koupe-okd_443034.html

[5] https://ekonomika.idnes.cz/predstavenstvo-okd-schvalilo-insolvenci-f1r-/ekonomika.aspx?c=A160503_140958_ekonomika_jj a https://www.irozhlas.cz/ekonomika/citibank-se-odvolala-proti-reorganizaci-okd-insolvencni-spravce-odmitl-jeji_1710271621_miz

[6] https://ostrava.idnes.cz/proti-reorganizaci-okd-jsou-citibank-a-nwr-fjq-/ostrava-zpravy.aspx?c=A171031_361505_ostrava-zpravy_jog a https://www.isir.info/isir/spis/204146/A/Sprava-pohledavek-OKD-a.s

[7] https://ostrava.idnes.cz/citibank-okd-ustavni-soud-prisko-d46-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180215_383288_ostrava-zpravy_jog

[8] http://ekonomicky-denik.cz/krize-v-okd-ahg-protestuje-proti-neuznani-pohledavek-citibank-za-10-mld-kc/

[9] http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/veritele-okd-schvalili-prijeti-reorganizacniho-planu/1519374

[10] https://ostrava.idnes.cz/okd-nwr-citibank-insolvence-soud-vrchni-soud-olomouc-tezba-uhli-tezebni-spolecnost-gzs-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180206_130349_ostrava-zpravy_sme

[11] https://ostrava.idnes.cz/okd-okd-nastupnicka-prisko-citibank-soud-soudni-pre-zamitnuti-reorganizacni-plan-reorganizac-i1t-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180222_384787_ostrava-zpravy_sme

[12] http://iuhli.cz/citibank-dal-valci-s-okd-o-miliardy/ a https://ostrava.idnes.cz/citibank-prohrala-dalsi-ustavni-stiznost-kvuli-okd-fhq-/ostrava-zpravy.aspx?c=A180321_390762_ostrava-zpravy_dar

[13] https://www.respekt.cz/tydenik/2015/42/lacine-okd-kdo-je-vinik

[14] https://www.info.cz/cesko/at-zaplati-skodu-5-7-miliardy-navrhuje-statni-zastupce-obzalovanym-v-kauze-privatizace-okd-28508.html

[15] https://www.novinky.cz/krimi/471331-zemreli-svedci-a-obzaloba-mela-nedostatky-miliardova-kauza-okd-zustava-bez-trestu.html

[16] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2471680-kdo-nese-vinu-za-nevyhodnou-privatizaci-okd-soud-dnes-zrejme-rozhodne a https://ekonomika.idnes.cz/okd-privatizace-soud-statni-zastupce-skoda-miliardy-pc1-/ekonomika.aspx?c=A180420_122251_ekonomika_jj

[17] https://byznys.ihned.cz/c1-66105260-okd-vydelalo-pres-tri-miliardy-korun-diky-rostoucim-cenam-cerneho-uhli-uz-neni-spolecnost-ve-ztrate

[18] https://tradingeconomics.com/commodity/coal

[19] http://oenergetice.cz/rychle-zpravy/cerne-uhli-oziva-vysoko-se-muze-vysplhat-cena/

[20] http://oenergetice.cz/elektrarny-evropa/pravdepodobne-posledni-polsky-uhelny-blok-postavi-alstom-ge/

[21] https://www.okd.cz/cs/nas-region/zamestnanost

[22] http://oenergetice.cz/uhli/reditel-nwr-okd-ma-hotovost-do-poloviny-kvetna-hrozi-konkurz/ a http://iuhli.cz/rok-od-insolvence-v-datech/

[23] https://byznys.ihned.cz/c1-65300740-generalni-reditel-nwr-nabidl-rezignaci-z-majitele-okd-je-pripravena-odejit-i-cast-predstavenstva

[24] https://hlidacipes.org/z-vyuceneho-krejciho-miliardarem-podivejte-se-jak-podnika-zdenek-bakala/

Leave a Reply