Jak funguje Vyšetřovací komise k OKD?

Jsou tomu dva týdny, co médii proběhla zpráva o pozvání svědků k výpovědi týkající se problémových částí novodobé historie OKD. Svědky si přizvala VKOKD, tedy vyšetřovací komise OKD, která byla zřízena Poslaneckou sněmovnou dne 12. prosince 2017. Ohledně kauzy OKD se již napovídalo hodně, a mnoho ještě řečeno bude. Taky si přispějeme svou troškou do mlýna.

Vyšetřovací komise OKD se skládá z devíti členů, po jednom zástupci z každého poslaneckého klubu. Předsedou komise je Lukáš Černohorský za stranu Pirátů. Dále je zde například Josef Hájek (ANO), Václav Klaus ml. (ODS) či Dominik Feri (TOP09). Této komisi bylo uloženo prověřit tři hlavní body historie OKD.
První bod se týká převodu akcií OKD z vlastnictví České republiky do vlastnictví privátního. Tento proces začal již na přelomu let 1990 a 1991, kdy zanikl socialisticky vedený státní podnik OKD a vznikla stejnojmená akciová společnost. Ta byla do roku 1993 výhradně v rukou státu. Privatizace podniku tedy započala ve volebním období první Klausovy vlády, kdy se v rámci kuponové privatizace rozprodalo 40% akcií společnosti do soukromých rukou, státu zůstalo majoritních 52% akcií a zbylých necelých 8% připadlo obcím a restitučním fondům.
Ne zcela objasněnou součástí procesu privatizace OKD je ztráta většinového podílu státu, kterou způsobilo snížení základního kapitálu OKD. Zda se tak událo v důsledku nečinnosti politiků, opomenutí úředníků či jiné machinace, to doufáme pomůže vyšetřování VKOKD objasnit.
Od ztráty většinového podílu státu a prodeje zbylých státních akcií do privátních rukou (stále zde mluvíme o více jak 45 procentech) se vystřídali čtyři premiéři (Pros, Zeman, Špidla a Gross), akcie ve vlastnictví obcí se prodávají majoritní společnosti Eurobrokers a majoritním vlastníkem se stává Karbon Invest. Uběhne tedy osm let plných změn majitelů různých podílů akcií OKD, ale stát jako by zamrzl. Nelze si nevšimnout, že zde bylo mnoho šancí, kdy mohl stát opět odkoupit část akcíí a stát se tak majoritním vlastníkem a přesto žádné kroky tímto směrem nepodnikl.
Přes to všechno, byl nakonec prodán státní podíl za pochybných okolností firmě Karbon Invest a stát se tak vzdal možnosti jakkoliv zasahovat do chodu OKD.

Druhým bodem, kterým se má zaobírat VKOKD, je prověření příčin a okolností, které vedly k úpadku OKD a třetí bod má vyšetřit činnost zaiteresovaných osob v rámci privatizace OKD a jejího pozdějšího úpadku. Bylo by jistě přinejmenším drzostí hledat příčiny úpadku pouze v řadách soukromníků v situaci, kdy se stát jasně a dobrovolně vzdal šance mít pod kontrolou podnik, který zaměstnává tisíce horníků a její úpadek by byl problémem regionálním a v důsledku i státním. Nebylo by také záhodno pozvat si k výslechu všechny osoby, které byly jakkoliv zainteresované do kauzy OKD? Ze současných pozvaných nám totiž odpadl například někdejší premiér Miloš Zeman. Je při nejmenším poněkud zvláštní, že jej Komise doposud nepozvala.

V případě, že státní podíl OKD byl prodáván s představou toho, že ještě minimálně sto let nebude třeba řešit ztrátu takového množství pracovních míst, nejde o nic jiného, než o výběr nekompetentních úředníků zabývajících se prodejem státního podílu. Jak jinak si lze vysvětlit tak hlubokou neinformovanost, že pokles ceny uhlí a úpadek OKD tak mocně pohne politiky, kteří měli být dávno na takovou situaci připraveni. A opět se setkáváme s běžným politicko-podnikatelským postupem. Tedy hledání obětního beránka místo hledání řešení nastálé situace.

Leave a Reply