Nadační fond proti korupci aneb odhalit ji můžeš i ty

Nadační fond proti korupci vzniká v roce 2010 pod taktovkou Karla Janečka. Funguje jako nezávislé hnutí, které soustředí svoji činnost na boj proti korupci. Snaží se na korupční případy upozorňovat a šířit povědomí, že je korupce zločin jako každý jiný. Ne, opravdu to není legitimní náplň práce politika. Součástí aktivit NFPK jsou besedy, přednášky a mediální rozhovory, pomocí nichž se snaží šířit osvětu a upozorňovat na nezbytnost boje proti korupci. Fond je jediný svého druhu, který nespoléhá na finance a granty z veřejných zdrojů. Je živ převážně z příspěvků dárců a příznivců. Spadá pod národní síť Global Compact Czech Republic.

Členy správní rady jsou známé tváře jako Stanislav Bernard (vlastnící stejnojmenný pivovar), Jan Kraus (moderátor) a Radim Jančura (vlastník Regiojet).

Zároveň umožňuje občanům případy korupce nahlásit. Kliknete na jednoduchý formulář a můžete se spolehnout, že se vaším podnětem bude fond zabývat. Zároveň vydávají 3-4x ročně newsletter s vypovídajícím názvem Protikorupčník. Součástí činností fondu se stala i Protikorupční akademie, která úzce spolupracuje se studentskými organizacemi jako AIESEC.

Zároveň nabízí přehlednou a (taky trochu děsivou) mapu korupce na našem území. Mapa, která mezi sebou propojuje 50 soukromých firem a 13 státních podniků. 240 fyzických osob, mezi nimi 138 osob veřejně činných. A čísla hovoří jasně. Podíváme-li se na mapu blíže, přeběhne nám mráz po zádech. Přesvědčí i ty největší skeptiky.

Kauzy i ve vašem okolí

Nadační fond se činí. Nejznámější kauzy, kterým pomohl fond napovrch jsou: Česká pošta, Elektroodpady, Amnestie Václava Klause, Test odhalující rakovinu prsu, ČEZ, Restituce a podezřelé zakázky v nemocnicích Na Homolce a poliklinice na Praze 6. Všechny tyto kauzy zahrnují podezřelé jednání spojené s úplatky. A ve všech těchto kauzách figurují naši zákonodárci. A někdy i sám prezident.

Cena za odvahu

Nadační fond také pravidelně uděluje cenu za odvahu. Jedná se o finanční odměnu lidem, kteří se nebáli podezřelé jednání nahlásit, nehledě na vlastní újmu. Mezi podobné ceny ve světě patří například tzv. whistleblowing. V nedávné době se v médiích často mluvilo právě o této ceně ve spojitosti s českým námořníkem Josefem Hornofem. Právě Josef se nebál nechat zaznít svůj hlas a zdokumentoval, jak nákladní loď vypouští odpadní vody přímo do oceánu.

Naše země není bohužel výjimkou a korupce je tu jeden z nástrojů, jak mnozí dosahují svých cílů. Síla peněz je veliká. I přesto nesmíme vzdávat svůj boj a podporovat organizace, které na korupční taktiky upozorňují. A nesmíme se nechat zkazit a požadovat po politicích transparentnost.

Korupce
Korupce v České republice a boj s ní

Leave a Reply