Vánoční smutek v OKD

Vánoce jsou svátky klidu a míru. Bohužel ne v OKD. Předvánoční čtvrtek se stal osudným pro třináct horníků. Výbuch metanu v šachtě severního dolu ČSM po sobě zanechal zraněné i mrtvé. Podle báňského úřadu byla koncentrace metanu 4,5 násobně větší. Po přesné příčině výbuchu bude posléze pátrat vyšetřovací komise. Důl je nyní uzavřený a kolem osmiset zaměstnanců zustává doma, dokud se nepodaří zatarasený prostor zpřístupnit. Naštěstí mají tyto dny proplaceny, nebot jde o prekážku na straně zaměstnavatele.

 Mezi padlými horníky byli převážně Poláci, polská vláda se k tomu postavila důstojně a vyhlásila neděli dnem národního smutku. Státní vlajky na půl žerdi. Česká republika vzdala holt památce zemřelých rozzvučením sirén v sobotu v poledne. Spolek svatá Barbora i Nadace OKD zřídili sbírku na pomoc rodinám zasažených touto katastrofou. Zároveň premiéři obou zemí, Babiš a Morawiecki, souhlasili s vyplacením odškodného, které by mělo být shodné pro polské i české rodiny.

Privatizace nás jednou může stát život

Můžeme se jen domnívat, jaktože ochranná opatření nejsou dostatečně zajištěna, aby chránila životy horníků. Je zřejmé, že českým šachtám neprospělo střídání provozovatelů a machinace mezi podílem státu a investorů. Nezdařená privatizace a zapojení politických činitelů se s námi táhne dodnes. Ale čert vem vytunelované milióny, ted šlo mnohem o víc. O životy horníků. Ačkoliv se jedná o největší katastrofu v dolech OKD od roku 1990, nemělo by k takovým nehodám docházet vůbec. Zvláště v prostředí, která je samo o sobě rizikové.V prostředí, kdy je sebemenší únik metanu fatálním. At je či bylo OKD v rukou státu nebo podnikatelů, vždycky musí být bezpečí horníků na prvním místě.

Začaly se objevovat spekulace, že se záměrně zakrývají čidla na metan, aby se nemusela přerušovat těžba. Mluvčí OKD to však ale považuje za nesmyslné.

Jak už to bývá v naší zemi zvykem, bude se hledat viník tragédie. Pravděpodobně bude česká veřejnost volat po odpovědnosti. Pravděpodobně zazní Bakalovo jméno. To ale není správné. V této ponuré době, kdy rodiny truchlí, je nezbytné se spojit. Nehledat obětního beránka, na kterého se svalí vina. Naopak vyjádřit pozůstalým soustrast a nerozpatlávat tuto již dost tragickou událost. A spíš hledět do budoucnosti. A hledat způsob, jak takovým dalším neštěstím zabránit. Popřejme si tedy hezké Vánoce a doufejme, ačkoliv budou letošní Vánoce pro třináct rodin velice smutné, že politici i média dokáží uctít jejich památku.

Leave a Reply