Česko jako republika hojnosti. A arbitráží. Nyní díky OKD.

Slavný a jediný producent černého uhlí na našem území. OKD. Privatizační případ, který ještě stále není dořešen. A Vyšetřovací komise k OKD ustanovena parlamentem se možná bude muset vypořádat ještě s další potíží. Hrozící arbitráží. Jakoby toho už nebylo dost.

Anglosaská advokátní společnost Jenner & Block, která má na starost likvidaci NWR (New World Resources) označila převzetí OKD státem v roce 2017 za další znárodnění. Ostravsko-uhelné doly po zdlouhavém a vyčerpávajícím procesu privatizace skončily v insolvenci a státní podnik Prisko odkoupil doly za 80 miliónů. Jasné jako facka. Jenže se vynořila fakta, která nejspíše zneklidnila i výše uvedenou advokátní kancelář. Podnik OKD po vypsané insolvenci byl nabídnut na prodej, který jej měl zachránit a posbírat, co z něj zbylo. A soukromí investoři se přihlásili. A dokonce nabídli více než slušné částky. Jaktože tedy podnik odkoupil stát, který rozhodně nenabídl nejvyšší částku? Něco tady smrdí. Každopádně NWR, jakožto bývalý vlastník dolů, argumentuje, že tak fakticky došlo ke znárodnění těžebního průmyslu firmy. Bez jejich souhlasu. A firma tak ztratila velkou spoustu peněz. Balík.

Lee Louda jako přítel všech věřitelů
Potíž je v tom, že po vyhlášené insolvenci (která se zdála jediným schůdným řešením pro OKD) společnost uvedla, že dluží věřitelům přes 17 miliard korun. Jenže přichází na scénu insolvenční správce Lee Louda, který přiznal věřitelům jen směšnou část uvedeného dluhu. A investoři se logicky brání. A tak se stalo, že Česku hrozí arbitráž. Bývalý vlastník dolů se tak obrátil zákonnou cestou na prezidenta, premiéra a několik ministerstev. Současně uvedl, že pokud nedojde ke vzájemné dohodě do tří měsíců, nebude mít NWR jinou možnost, než zahájit arbitráž u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů při Světové bance. Alespoň bude na českém soudním písečku opět veselo.

Nesmíme zapomínat na to, že jen ti největší akcionáři mají čas a hlavně peníze na to, zaplatit právníky a domáhat se svých ztracených financí. A jsou v právu. I možná proto by česká vláda měla vyvinout nátlak na vyšetřovací komisi, aby konečně dospěla k rozsudku, a celá věc tak mohla být s čistým štítem uzavřena a viníci potrestáni. A my, obyčejní občané můžeme jen doufat, že za chyby státu během privatizace OKD nezaplatíme my všichni.

Leave a Reply