Stávka Djů? Ne, stávka za konec doby uhelné.

Na počátku bylo uhlí..Respektive osoba přestrojená za uhlí.
Skupinka ekologických aktivistů protestovala proti prodloužení provozu chvaletické elektrárny. Hnědouhelná elektrárna tak po tři dny hostila skupinu, které vadí udělení výjimky na emisní limity, kterou schválil Pardubický kraj.

Elektrárna Chvaletice se nachází v bývalém hornickém městě v Pardubickém kraji. Vybudována byla mezi roky 1973-79 v místě, kde do roku 1975 probíhala povrchová těžba pyritu. Toto ,,zlato hlupáků“ (jak se pyrit nazývá), bylo využíváno pro tvorbu železa a kyseliny sírové.
Elektrárna patřila do roku 2010 pod skupinu ČEZ. V roce 2013 ji odkoupila společnost Severní energetická, která zahájila modernizaci provozu, která se záhy stala nejnákladnější v kraji. Zvláště proto, že se investor musí obejít bez dotací EU.

Mluvčí elektrárny Gabriela Sářičková argumentovala, že elektrárna prochází velmi nákladnou rekonstrukcí právě proto, aby plnila evropské předpisy. Potřebnost elektrárny v kraji dosvědčuje i blackout, který jen díky elektrárně nenastal. Výpadek, který by významným způsobem postihl Pardubický i Středočeský kraj. Nikdo samozřejmě nezpochybňuje ekologickou zátěž uhelné elektárny. Jen je třeba vždy zohlednit veškerá dostupná fakta. Slunce a vítr v našich podmínkách zkrátka nestačí na dobití všech iPhonů v republice. A jak by potom aktivisté přidávali fotky na Instagram?

Uhlí patří pod zem?
Elektrárna je zásobována severočeským hnědým uhlím. Pro svůj chod spotřebuje 3,7 miliónů tun ročně. Uhlí bylo do elektrárny dopravováno lodní dopravou, ale dnes elektrárnu zásobuje po železnici ČD Cargo.

Ačkoliv demonstranti považují akci za úspěšnou, už teď můžeme směle prohlásit, že protesty reálně žádný efekt mít nebudou. Elektřina se bude dál vyrábět a uhlí spalovat. Ideální by totiž bylo, kdyby se stát sám zavázal tyto emisní limity snižovat a nepřispívat tak k oteplování naší jediné planety. A politici by zase měli odpovídat na tlak veřejnosti. Jenže ten je malý. A i kdyby byl velký, pravděpodobně k žádné změně nedojde. Stejně jak tomu bylo s demonstranty na Letné. V naší zemi to zkrátka chce více než ,,pár křiklounů“ ke změně systému. Vždyť ani půl miliónu občanů nedokázalo dosáhnout svého, i přes očividnou oprávněnost svých požadavků. Tak jak může malá skupinka ekologických aktivistů schovaných pod názvem ,,Limity jsme my“ změnit provoz elektrárny, která zásobí elektřinou a teplem čtvrtinu republiky?

A není snižování emisí ideálním modelem? Umožněme dostupné vědě snížit ekologickou stopu elektrárně, která nabíjí naše domácnosti. Ať už se nám to líbí či ne, uhlí je naše strategická surovina, u které se poštěstilo, že se nachází zrovna na našem území. Není prostoduché ji nevyužít? A začíná změna klimatu právě tady? A co na to klimatická policie? Existuje klimatická spravedlnost?

Leave a Reply