Zastavení stíhání, zastavení Babiše?

Zastavení trestního stíhání Andreje Babiše ve věci Čapího hnízda není definitivní tečkou za premiérovou zlodějskou kariérou. Stále je tu případ únosu Juniora a pofiderní machinace s reklamou na Čapí hnízdo. Koncern Agrofert v letech 2010-13 zaplatil farmě za reklamu více než 270 miliónů korun. Policie má podezření, že peníze ve skutečnosti pomáhaly farmě splácet úvěr a Agrofert si zároveň snižoval daně. Jak velký podíl mají tyto dvě další případná obvinění na čistém štítu pana premiéra?

Městské státní zastupitelství potvrdilo verdikt žalobce Jaroslava Šarocha. Osoba nejpovolanější, vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím, v pátek prohlásil, že se vyšetřovatelům nepodařilo prokázat, že Čapí hnízdo nebylo malý a střední podnik. Problém nastal s výkladem těchto pojmů.

Evropské fondy popisují malý a střední podnik takto:
Malým podnikem je podnik, která zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Středně velké podniky zaměstnávají méně než 250 osob a jejich roční obrat nepřesahuje 50 miliónů EUR.
Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů.

Farma Čapí hnízdo tak byla zcela správně označena za samostatný podnik a firmu spadající do definice malého či středního podniku. Problém ale nastal proto, že toto určení bylo považováno za nepravdivé.

Ale nešlo žalobcům spíše o střet zájmu?
Erazím dál vypovídá, že na zastavení stíhání nemělo roli případné propojení mezi akcionáři Agrofertu a Čapího hnízda. Nehledě na rodinné vazby mezi nimi. Agrofert tedy podle soudu nekonkuroval ani nesjednocoval svoji činnost s farmou.
Posledním a jediným možným ,,spravedlivým“ rozhodčím je nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Tomu poběží tří měsíční lhůta, aby mohl verdikt zrušit popřípadě vyjádřit své stanovisko. Můžeme jen doufat, že se pomyslný jazýček vah převrátí zpět a bude nastolena spravedlnost. Vezmeme-li ale v potaz Zemanovu minulost a jeho dopisování si se současnou ministryní spravedlnosti…Musíme nejspíš věřit na zázraky.

Případ Juniora, který řeší vyšetřovatelé samostatně od letošního března, nespadá pod rozhodnutí Městského státního zastupitelství. Babiš mladší stále přebývá ve Švýcarsku a Policie jej zatím nevyslechla.

babis1_181115-142107_mal.jpg

Dočkáme se časů, kdy nám nezávislost a spravedlnost nezajišťuje justice, ale činy občanů samotných. Proto se nebojme vždy vyjádřit svůj nesouhlas. Babiš možná vyhrál jednu bitvu, ale do konce války je ještě daleko.

Leave a Reply