Koronavirus v národě Švejků

Koronavirus se šíří a brzy nebude na světě jediný stát, který by nepoctil svou návštěvou. A s ním přichází i nebývalá panika. Zaměstnanci Aeronetu a Sputniku vyrábějí fake news rychleji, než stačí nakažený kýchnout. S novým virusem sužujícím lidstvo tak přichází i nové hrozby. Jsme na pokraji hybridní války, kdy se panika může stát smrtícím nástrojem.

Vlády jednotlivých zemí zavádějí nejrůznější opatření. Aerolinky ruší lety, lidé zůstávají v karanténách. Čeští občané stihli panikařit ještě před oficiálním vypuknutím nemoci u nás. Vyprodané roušky, respirátory, těstoviny a další trvanlivé potraviny došly v obchodech již před 14 dny. Koronavirus postihl Českou Republiku ještě před svým vypuknutím. Česká populace opět prokázala, nakolik je ochotna věřit neověřeným zdrojům. Pro naše nepřátelé to mohl být výborný ukazatel, jakou strategii zvolit, pokud jednou chtějí ovládnout české obyvatelstvo.

Stojí za to si povšimnout několika zajímavých aspektů. Za prvé novináři. Prezident Zeman jim již dříve vyhlásil válku, se slibem likvidace pomocí svého oblíbeného kalašnikovu. Oni mu teď ordinují stejnou medicínu. Medicínu paniky a uklidnění. Koronavir zaplavil stránky novin, nejen těch internetových. Každý zpravodajský server tak soutěží s ostatními, kdo napíše nejvíce ,,speciálů“ na téma koronavirus. Statistiky úmrtnosti, srovnání s jinými ,,mory“, počet nakažených. Grafičtí designéři jednotlivých zprvodajských serverů soupěří, kdo vyrobí nejvyšší počet infografik.  V protipólu k tomu, ti samí novináři vyzývají obyvatele, aby nepanikařili. Sociální sítě jsou plné varování a doporučení. Co si z toho tedy máme vybrat ?

Druhý aspekt je typicky český humor. Taková ta naše švejkovina. Vystrašení obyvatelé se tak stali i cílem posměchu a vtipů, které nabádaly k cestém do Itálie. Ruku v ruce s tímto humorem přichází druhý protipól české populace. Všechno se zlehčuje. Přístup, který je na jednu stranu pochopitelný, přesto v některých situacích nebezpečný. Čímž se dostáváme k poslednímu aspektu – uchopení vlády.

Vláda se celou dobu ke koronaviru stavěla prapodivně. Nejprve vydala vágní prohlášení, a vypustila do éteru, že se musí občané nahlásit sami. Jednou prohlásil Babiš s Vojtěchem A,aby za hodinu vše popřeli a přišli s řešením B. Nicméně z celé situace si Babiš dokázal opět udělat své skvělé PR. Jeho voliči budou rádi, protože premíér to celé vyřeší. Jak on sám řekl, v Německu, Itálii je katastrofa, ale v ČR to má pod kontrolou. No moc nemá, když jeden jeho úředník prohlásí klamné vyjádření, a musí se za něj omlouvat. A Babiš v době vypuknutí viru nezapomněl ani na své oblíbené nepřátelé. Nemusíme se proto bát, Babiš maká. Celý den řeší koronavir a pokud dojde k nějakému problému, může za to Kalousek, který udělal dluhy.

Možná by někdo Babišovi mohl vysvětlit, že obviňováním jiných zemí ničeho nedocílí. Ale to bychom nosili dříví do lesa. A ještě by nás v závěru obvinil, že kujeme další kampaň. České občany zajímá situace v ČR, a ne v Německu. Navíc je Andrej jednou premiér, logicky vyplývá, že takovou situaci musí prioritně řešit. Zemi musí spravovat jak v době prosperity, tak i v době krize, toho si musí býti vědom. Místo aby převzal zodpovědnost, která postu premiéra náleží, jen chrlí další obvinění, šíří paniku a plete si česká slova. S čím přijde dál ? To je záhadou.  Ale rozumné rozhodnutí hodno premiéra.

Jak se tedy ve výsledku zachovat ? Heslo nepropadat panice se může jevit jako klišé, ale je pravdou. Zachovejme si klidnou hlavu, i přes sporná Babišova vyjádření, poslechněme doporučená nařízení. Ne z Babišových úst, ale od expertů a lékařů. Použijme v tomto případě náš švejkovský humor a nepodělejme se z toho. Česká společnost se dokázala otřepat z horších věcí, zvládneme i Babiše a koronavirus. Zdraví (i tomu duševnímu) zdar!

Leave a Reply