OKD nově pod vedením společnosti Diamo, začíná útlum těžby a propouštění

Začátek roku 2021, který sám o sobě není z těch nejpozitivnějších, s sebou kromě jiného přinesl také začátek konce pro těžařskou společnost OKD a její zaměstnance. Pozvolný útlum těžby a masivní propouštění, které v těchto dnech odstartovalo, jistě jen tak někoho nepřekvapí, OKD k němu z mnoha důvodů už dlouhá léta směřovalo.


Společnost, která od roku 2018 spadá pod ministerstvo financí a jeho podnik Prisko, tak nově přechází pod vlastnictví dalšího státního podniku, Diamo. Ten má na starosti zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud, a také části uhelného hornictví v České republice. Jako první proběhl převod dolů, které jsou již v současnosti ve fázi útlumu, společně s jejich 749 zaměstnanci. Diamo si asi čtvrtinu z nich ponechá na výkon útlumových prací na jednotlivých šachtách, se zbytkem již zahájilo propouštěcí pohovory. Následovat budou doly Darkov a ČSA, u kterých je vytěžení posledního vozíku uhlí naplánováno na konec února tohoto roku. Propuštěno tam bude zhruba sedmnáct set zaměstnanců. Jako poslední pak plánuje ukončení provozu důl ČSM, a to na konci příštího roku.


Diamo se mezitím snaží horníkům, kteří právě ztratili práci, pomoci a připravit je na přechod do jiného zaměstnání alespoň prostřednictvím programu Nová šichta nebo aplikace Burza práce, propojující zaměstnance s novými zaměstnavateli. Jestli to bude stačit, ukáže jen čas. Horníci mají také na výběr, zda chtějí ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí. Můžeme předpokládat, že většina si vybere ukončení dohodou, což jim umožní získat až jedenáctinásobek měsíčního platu. V případě výpovědi by pak měli nárok pouze na čtyřnásobek.


Diamo není první státní podnik, který se snaží OKD pomoci ven z problémů, do kterých je stát dostal. Prisko v minulosti těžební společnosti poskytlo finanční podporu v řádu stovek milionů korun, avšak bez velkého úspěchu. Ceny uhlí, které se v posledních letech rapidně snižují, celosvětový trend, upřednostňující obnovitelné zdroje energie, nebo také pandemie koronaviru jsou faktory, hrající největší roli v nedávném nepřívětivém vývoji finanční situace OKD.


Můžeme si jen domýšlet, že zaměstnanci dolů jsou s vývojem situace již víceméně vyrovnaní, vzhledem k tomu, jak dlouho už se o ukončení těžby diskutuje. A můžeme jen doufat, že soudy, táhnoucí se už několik let, se konečně doberou nějakého závěru, a že politici, zapletení do celé kauzy od samého počátku, budou dle zákona potrestáni a investoři se dočkají spravedlnosti.

Byl by osud OKD a horníků veselejší, nebýt privatizačních pletek Václava Klause, Bohuslava Sobotky a dalších? To už se dnes bohužel nedozvíme, a tak nezbývá než popřát čerstvě nezaměstnaným horníkům hodně zdaru při hledání nové práce a nezapomenout, že do určité míry vkládáme osudy nás všech do rukou politiků, až příště vyrazíme k volebním urnám.

Leave a Reply