Dominik Feri a jeho mladá politika

Českou politikou otřásá další skandál. 25. května Dominik Feri oznámil rezignaci na poslanecký mandát jako důsledek obvinění ze sexuálního obtěžování. 28. května jej pak TOP 09 vyzvala k přerušení členství ve straně, a ten samý den Dominik Feri sám vystoupil. Členem Poslanecké sněmovny byl od roku 2017 a ve svých dvaceti jedna letech byl tak nejmladším poslancem v historii České republiky.

Velkou pozornost si získal především mezi mladými lidmi. Jeho instagramový účet má více než milion sledujících a je to tak jednoznačně největší „sledovanost“ politického účtu u nás, a patří mezi ty vůbec nejsledovanější účty v České republice.

Sledovanost jeho účtu stoupla především v roce 2020 během pandemie, kdy na svém účtu s charakteristickým žlutým vykřičníkem informoval o aktuálních děních a rozhodnutích vlády týkající se koronaviru. Nechal se slyšet, že když vláda neumí komunikovat s občany sama, bude to dělat za ní.

Postoje a snahy

V poslanecké sněmovně je členem například Ústavně-právního výboru, nebo Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a je také členem Stálé komise pro Ústavu České republiky a Vyšetřovací komise ke kauze OKD.

Dalo by se říct, že obecně Dominik Feri patří mezi progresivní politiky, a to i přes jeho členství v relativně konzervativní TOP 09. Mimo jiné podpořil sňatky stejnopohlavních párů, hnutí Me too, Prague Pride nebo investice do školství. Dlouhodobě kritizuje komunikaci vlády s veřejností, což se i sám snažil napravit skrze svůj instagramový profil.

Jeho posláním bylo pak zejména vzbudit zájem o politiku mezi mladými. Česká republika patří obecně mezi státy, kde jsou lidé relativně málo angažovaní. Zapojení do veřejného dění by mělo patřit mezi zásadní snahy politiků. Nezájem a nedůvěra lidí v to, že mohou něco změnit, také odráží vždy poměrně nízká účast ve volbách.

Dominik Feri se tak snažil také o to, aby zejména pro mladé, a tedy budoucí generace, byla politika srozumitelnější, přitažlivější a aby mladí byli více informovaní.

Odstoupení

Dominik Feri vystoupil z TOP 09 a vzdal se mandátu poslance téměř okamžitě po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a násilí. Několik žen vypovědělo, že je sexuálně obtěžoval a nutil k sexu i přesto, že několikrát zdůraznily, že sex mít nechtějí. Vina se zatím neprokázala a v současné době probíhá vyšetřování a sbírání výpovědí obětí nebo svědků. Sám Feri obvinění z násilí odmítá, omluvil se však za někdy nevhodné nebo hrubé chování.

Co z toho plyne? Jestli bude Feri obžalovaný nebo ne, to ukáže až čas. Je zřejmé, že dokazování sexuálního násilí se (hlavně po delším čase) dokazuje spíše komplikovaně. Jeho odstoupení a vzdání se mandátu poslance a členství v TOP 09, může být vnímané veřejností jako vypočítaný krok. Nicméně bychom měli neustále upozorňovat na to, že tak by to mělo být. Poslanec by se měl vzdát svého postu a imunity v momentě, kdy je proti němu vedeno vyšetřování a nemělo by to být vnímáno jako vypočítavý akt, ale jako normální reakce obviněného politika, který nechce dál poškozovat stranu.

Bohužel toto nepatří ke standardnímu chování českých politiků, kteří se svých mandátů drží zuby nehty. Jeho odstoupení by tak mělo být vnímáno i jak vzkaz dalším politikům, kteří jsou z něčeho obvinění. A ne jako vzkaz, že když odstoupí, tak je tu něco divně.

Funkční demokracie se pozná i podle toho, jak si politici váží občanů. Držení se ve funkci za každou cenu ukazuje pouze na to, že nemají žádný respekt a k občanům se chovají jako k poddaným. Jestli si teda máme odnést něco z Feriho reakce tak pak to, abychom se jako stát snažili o to, aby bylo normální, že vyšetřovaní politici odstoupí. A to bez ohledu na to, jestli se pak ukáže, že byl vinný nebo nevinný.

Leave a Reply