OKD a selhání státu

Stát zásadním způsobem selhal během privatizace OKD a nese tak svůj podíl viny na osudech horníků a celého podniku, který patřil mezi ty největší v České republice. V roce 2014 OKD zaměstnávalo přes deset tisíc zaměstnanců a další téměř čtyři tisíce pracovali v dodavatelských společnostech. Jednalo se tak o největšího zaměstnavatele v Moravsko-slezském kraji, který tradičně patří mezi kraje s nejvyšší nezaměstnaností. Současný majitel dolů je pak společnost Prisko, jejíž jediným akcionářem je ministerstvo financí České republiky.

Fakt, že OKD dlouhá léta patřilo mezi nejvýznamnější státní podniky a největší zaměstnavatele nijak nezabránil tomu, aby se dostalo do problémů. Privatizace, která byla započata v devadesátých letech mohla být šancí, jak otevřít ekonomiku, kdyby ovšem nebyla lemovaná pofidérními kroky ze strany vlády. V roce 1996, za vlády Václava Klause, se pak začaly objevovat první vážné problémy. Následující vláda Miloše Zemana tomu nijak nepřidala a v celé kauze mají svůj podíl i další významní představitelé státu, jako Bohuslav Sobotka nebo Stanislav Gross a zásadní roli hráli i státem navržení odhadci Rudolf Doucha, Pavel Kúta, Jan Škurek.

Vývoj privatizace od 90. let lemují mnohaleté soudy, zřízení parlamentní komise, obvinění celkem čtrnácti osob a zejména masivní propouštění a postupné ukončení činnosti dolů.

Karbon Invest a státní představitelé

Historie těžby uhlí sahá v Moravsko-slezském regionu až do devatenáctého století a samotný vznik OKD se pak datuje do roku 1953. Jedná se také o jedinou společnost v České republice, která černé uhlí těží. Význam OKD je tak zřejmý. V devadesátých letech se pak postupně ze státního podniku stal podnik soukromý. Zásadním rokem v procesu privatizace podniku byl rok 1998, kdy stát ztratil většinový podíl a majoritním vlastníkem se stala společnost Karbon Invest, a.s. V roce 2004 pak tato společnost odkoupila zbytek státního podílu a stala se i hlavním akcionářem, kdy vlastnila téměř devadesát pět procent akcií. Ten samý rok se ovšem také majitelem společnosti stala jiná společnost, a to RPG industries, která byla vlastněna několika mezinárodními i českými investory a finančníky.

Pozadím celého obchodu se pak stala postava Rudolfa Douchy, který byl jmenován státem na odhad hodnoty podniku OKD a tudíž i ceny, za kterou má podnik být prodán. Ten tehdy odhadl cenu na 4,1 miliardy korun, což se postupem času ukázalo jako výrazně podhodnocené a státní kasa tak přišla o miliardy. Hodnota OKD se tehdy podle současného nejvyššího státního zástupce, Pavla Zemana, pohybovala na 9,8 miliardy korun a stát tak přišel o téměř šest miliard korun. Tehdejším ministrem financí byl Bohuslav Sobotka a údajnou hlavou celého obchodu Stanislav Gross, v té době premiér. Státní fiasko při prodeji tedy vedlo k výhodnému nákupu zbylých akcií OKD a definitivnímu se zbavení zodpovědnosti za strategický státní podnik. A to včetně hornických bytů, které byly přislíbeny samotným horníkům, kteří si je mohli v případě zájmu odkoupit za zvýhodněné ceny.

Nezodpovězených otázek v kauze OKD je samozřejmě více a svůj výrazný podíl na ní nesou i ti nejvyšší – bývalý prezident Václav Klaus a i ten současný: Miloš Zeman, kteří stáli u zrodu samotné privatizace na počátku devadesátých let. Jejich počínání se samozřejmě ale nikdy neprověřovalo.

Pád ceny uhlí i opětovný vstup státu do kauzy OKD

Bodem zlomu pro prosperitu OKD byl pokles ceny uhlí, který začal v roce 2016 a jehož důsledkem se společnost dostala do dluhů, až nakonec vyhlásila insolvenci. Do roku 2020 pak ceny uhlí klesly až na sto čtyřicet dolarů za tunu z původních dvou set deseti, jak uvádí deník Hospodářské noviny. Přiblížilo se tak neodvratné uzavírání dolů.

Dalším zlomovým rokem byl rok 2018, kdy se podnik vrací pod stát a kdy se jeho výhradním vlastníkem stává společnost Prisko, která má pouze jediného akcionáře, a tím je ministerstvo financí. Prisko získává OKD za osmdesát milionů korunu a má dohlédnout na restrukturalizaci podniku a postupné uzavírání dolů. Poslední důl by se měl uzavřít v roce 2023. Prisko je také zodpovědné za otevření centra pro horníky, kteří díky uzavření dolů přijdou o práci. Centrum má pomoci s rekvalifikací a následně se získáním další práce. Pokud horníci odejdou s dohodou, měla by jim společnost vyplatit až jedenáctinásobek platu, jak uvádí server idnes. K desátému březnu 2021 pak ukončilo pracovní poměr přes dvanáct set horníků, kteří pracovali v dole Darkov a ČSM.

Táhnoucí se soudy

Vývoj situace v OKD od devadesátých let je při nejmenším podezřelý a nikoho tak asi nepřekvapí, že se celé kauza bude vyšetřovat. V roce 2018 tak Poslanecká sněmovna ustanovila vyšetřovací komisi z členů jednotlivých politických stran a výsledkem bylo obvinění čtrnácti lidí mezi kterými byli nejen znalec Rudolf Doucha, který vypracoval odhad majetku OKD, ale i Kúta a Škurek, tudíž bývalí místopředsedové Fondu národního majetku (FNM), kteří měli privatizaci na starosti. Kúta v roce 2019 zemřel ve věku padesáti jedna let. Odvolací soud v roce 2019 potvrdil odvolací rozsudky a označil Douchu, Krútu i Škurka za nevinné, nicméně hned toho roku nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman podal odvolání k Nejvyššímu soudu. Argumentem nejvyššího státního zástupce je, že tehdejší majetek OKD tvořily i dceřiné firmy, a především čtyřicet čtyři tisíc bytů, které měly zůstat horníkům, což se ale nikdy nestalo. A ani jedno z toho ovšem nebylo v odhadu Douchy zohledněno. Nejvyšší soud v Praze v květnu tohoto roku ale zrušil dovolání Pavla Zemana a Doucha se bude dokonce soudit o výši odškodného. Ministerstvo spravedlnosti mu přiznalo odškodné ve výši 224 tisíc korun, ten ale již dříve podal žalobu u obvodního soudu v Praze na odškodné ve výši 6 milionů korun.

Tento soud je samozřejmě pouze jedním z mnoha, které kauzu OKD doprovází. Dalším významným soudem byl Bakala vs. Krúpa, který dospěl před federální soud v Charlestonu (Jižní Karolína, USA), kdy Bakala soudil Krúpu za zorganizování kampaně proti jeho osobě pomocí najatých herců firmy Crowds on demand, kterou vede Adam Swart. Ten nakonec v kauze svědčil proti Krúpovi. V červenci roku 2020 pak Krúpa soud s Bakalou prohrál. V tomto soudním procesu pak hraje roli také prezident Zeman, který již dříve Krúpu vyznamenal státním vyznamenáním „za boj proti Bakalovi“, což jen napovídá tomu, že nejsme u konce s vyšetřováním jednotlivých kroků v privatizaci OKD, a že některá obvinění připomínají spíše hon na čarodějnice než cokoliv jiného.

Další informace:

E15 OKD definitivně ukončí těžbu. Loni prohloubila ztrátu na 2,4 miliardy korun

https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/okd-pristi-rok-definitivne-ukonci-tezbu-loni-prohloubila-ztratu-na-2-4-miliardy-1381978

ČT24 V ohrožení je pět tisíc pracovních místnavázaných na OKD. Kraj chce znejistěným firmám pomoct:

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3265150-v-ohrozeni-je-pet-tisic-pracovnich-mist-navazanych-na-okd-kraj-chce-znejistenym


ČT24 Kriminalisté odložili údajné vytunelování OKD. Podezření z trestného činu se nepotvrdilo

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3287373-kriminaliste-odlozili-udajne-vytunelovani-okd-podezreni-z-trestneho-cinu-se

Leave a Reply