Co čeští voliči chtějí versus co dostávají

Prezident v neznámém stavu v nemocnici, premiér stále váhající a koalice čekající. I tak by se dal charakterizovat povolební, současný stav v zemi české. Ačkoliv výsledek voleb mnoho občanů potěšil, nutně to neznamená, že česká země dosáhne touženého stavu euforie. Vše komplikují právě tři zmíněné skutečnosti.


Kolem prezidenta a jeho zdravotního stavu se vytvořilo jakési vakuum, kudy jednou za čas projde více či méně lživá zpráva. Občan si tak může vybrat z výčtu diagnóz jako cirhóza, rakovina či delirium tremens. Uniklá textová zpráva některé z diagnóz umocňuje, neb zmiňuje možnou transplantaci jater. I přes hospitalizaci na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny je prezident stále schopen jmenovat soudce a stanovit termín schůzky s možným budoucím premiérem. Nakonec skutečně máme prezidenta, ke kterému můžeme vzhlížet. I na smrtelné posteli je schopen vykonávat svůj úřad, to všechna čest.

Prezident Zeman


Dvě třetiny Čechů si myslí, že by Andrej Babiš neměl kandidovat na prezidenta republiky. Co si ale myslí Andrej Babiš je věc další. Hned po volbách si právě jeho pozval prezident do Lán. Co bylo předmětem schůzky a proč schůzka eskalovala v rychlý premiérův odjezd, můžeme jen hádat. Celé setkání ovšem působí velmi podezřele. Stejně tak matoucí jsou Babišovy výroky, kdy jednou chce být znovu premiérem, a jednou ustoupí koalici Spolu. Jaký bude konečný verdikt tak záleží především na prezidentově rekonvalescenci. Českým éterem a senátním plénem však rezonuje článek 66.

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. 
Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Volby tak stále nevyřešily problémy zásadní, se kterými se naše země potýká. Kdo nám bude vládnout, a kdo bude konat. Možná musí občané vyčkat voleb následujících, aby přinesly svěží vítr a odstranili původce problémů. Sice se nám, jako národu, podařilo odstranit šrámy minulosti (KSČM a ČSSD), ale to neznamená, že nabydou na síle nové a horší spolky. I poměrně malý úspěch extremistů a xenofobů totiž značí, že je v nás stále nenávist a zloba. A právě z těchto vlastností vzešel prezident Zeman a předseda vlády Andrej Babiš.

Leave a Reply