Výročí s pachutí krve

Každoroční oslavy výročí konce války získaly letos díky okupaci Ukrajiny výrazně nahořklou pachuť. Samotný charakter pietních akcí se změnil a historické události jako by najednou pozbyly významu. Následovníci ruských vojáků Rudé armády, kteří tehdy v roce 1945 bojovali a umírali za osvobození Československa, dnes na Ukrajině vedou stejně nemilosrdnou válku jako před lety nacisté.

Pochopitelné se tak může zdát jednání ředitelů památníků Lidic a Terezína, kteří odmítli pozvat k oslavě výročí velvyslance Ruska a Běloruska. Jan Roubínek, ředitel Terezína se domnívá, že hrdinství vojáků je v dnešní době v Rusku a Bělorusku zneužito k propagandistickým účelům a podpoře cíleného vraždění nevinných civilistů na Ukrajině. Ředitel Institutu Terezínské iniciativy a dlouholetý tajemník Federace židovský obcí ČR Tomáš Kraus, dodává, že se jedná o jednoznačný příklad zneužití historických událostí a je tedy na nás abychom právě takové jednání dokázali rozpoznat a odsoudit. Ve chvíli, kdy je památka zesnulých bojovníků zneužita, je jejich zásluha poničena a znevážena.

Docela opačné názory pak zaznívají ve spojitosti s událostmi v Polsku, kde jsou ve velkém počtu strhávány památníky Rudé armády. A i když tyto monumenty byly mnohdy komunistickým režimem instalovány zcela nelogicky, jako například socha maršála Koněva, je jejich strhávání podle Tomáše Krause zcela za hranou. Nicméně právě z pohledu Polska může být celá současná situace o poznání víc vyhrocena. Historik Petr Blažek z ústavu pro studium totalitních režimů uvažuje nad otázkou, do jaké míry by měla být připomínána také skutečnost, že právě Sovětský svaz s rozpoutáním druhé světové války znatelně pomáhal. Zejména tedy pakt Ribbentrop-Molotov, díky kterému byli Poláci napadeni z obou stran a jejich území tak bylo rozděleno mezi dva totalitní režimy. Domnívá se také, že je čistě osobní otázka, jak daný jedinec přistoupí k uctění památky obětí vojáků, kteří bojovali v řadách Rudé armády a díky jejichž pomoci byla německá armáda poražena.

Nesmí se však zapomenout ani na fakt, že právě tyto události přiblížily vznik nové totality, která zde trvala přes čtyřicet let.
Bestiálního charakteru se jeví oslava konce války po vzoru Vladimira Putina, který Ukrajincům zaslal blahopřání vyzývající k ochraně pravdy týkající se událostí ze společné historie. V poselství žádá o snahu čelit rozdmýchávání mezietnických sporů a fašistické ideologie. Zmiňuje také důležitost střežit tradici bratrského přátelství a vzájemnou podporu. To vše v den ruské oslavy sovětského vítězství nad nacistickým Německem. Honosná událost, která se má může odehrát v dlouho obléhaném a zcela rozbombardovaném ukrajinském Mariupolu.

Zdroj: ČT24

Je zřejmé, že důležitost připomínky událostí z roku 1945 je zcela nezpochybnitelná a současná situace na Ukrajině nás v tom čím dál víc utvrzuje. Právě anexe Krymu, která se odehrála před osmi lety, téměř dokonale kopíruje scénář z roku 1938, kdy si Hitler našel dokonalou záminku, sudetskou krizi, k vytvoření Mnichovské dohody a teritoriální expanzi. Bohužel i přes připomínání těchto nešťastných událostí z dřívějších let, svět stále nedospěl ke svému poučení. A i přesto, že jsou všichni válkou v přímém přenosu zděšeni, k zastavení hrůz na Ukrajině nedošlo.

Leave a Reply