Komu zvoní hrana (nápověda: nám) Aneb Obnovitelné zdroje v České republice

Obnovitelné zdroje jsou hudba budoucnosti. I přestože v Americe prezident Trump hřímá o návratu těžby nerostných surovin, především uhlí, budoucnost pro tuto horninu není zrovna růžová.  A zatímco ve světě rozrůstá poptávka po energii z obnovitelných zdrojů, Česká republika se stále nevzpamatovala ze zpackané legislativy z roku 2005. Ale brzy by se vzpamatovat měla.   Slunce, seno, dotace … Pokračování textu Komu zvoní hrana (nápověda: nám) Aneb Obnovitelné zdroje v České republice

Mostecká uhelná společnost – část 2.

Předchozí článek věnující se pohnuté historie privatizace MUS končil v roce 1999, kdy se v průběhu několika měsíců jediným vlastníkem společnosti stala firma Appian group, která (pravděpodobně) téhož roku vznikla za nejasných okolností ve Spojených státech (z toho důvodu za firmu jednala zejména společnost Investenergy, která je také vedena jako nákupce státního podílu od vlády).[1] Celá akce … Pokračování textu Mostecká uhelná společnost – část 2.

Mostecká uhelná společnost – část 1.

Náročná hospodářská transformace po roce 1989, jejímž cílem byl převod značné části státního majetku do soukromého sektoru, vytvoření klasického tržního prostředí a nastartování ekonomiky spojené se zlepšením hospodářské situace v České republice, přinesla kromě úspěchů také několik výrazných skandálů a bolestných kauz, které měly významné ekonomické a sociální dopady. Přestože v natolik masivní operaci, jakou byla česká … Pokračování textu Mostecká uhelná společnost – část 1.

Porovnání využívání obnovitelných energetických zdrojů v Evropě

Ekonomický rozvoj civilizace je neodmyslitelně spojen s využíváním surovin, které se na naší planetě vyskytují. Ropa, uhlí, cenné kovy a další komodity se v průběhu posledních dvou staletí staly součástí atributů, podle kterých se posuzovala síla státních útvarů, a snaha o jejich získání se stala (spolu)příčinami mnoha válečných a politických konfliktů. Ve druhé polovině dvacátého století došlo … Pokračování textu Porovnání využívání obnovitelných energetických zdrojů v Evropě