Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tanky a obrněné transportéry s bílými invazními pruhy silou ukončily tzv. pražské jaro.

Leave a Reply