A bude líp!

June 11, 2017

Vývoj na trhu práce vypadá slibně. Volných pracovních míst je nejvíce v historii Česka (tzn. od roku 1995, kdy Úřad práce začal evidovat statistiky). Například v Plzeňském kraji se rozhodli řešit přebytek pracovních nabídek podle amerického modelu. Plzeňský hejtman spustí projekt nazvaný „Welcome“, který má za [...]

Stanislav Pros a jeho podnikatelské dovednosti

June 8, 2017

Téma privatizace OKD, dříve Ostravsko-karvinských dolů, patří ke starým bolestem českého veřejného prostoru. Podobně jako například Mostecká uhelná společnost se v něm prolínají důsledky privatizační vlny 90. let a reorganizace trhu s energiemi, kdy již od konce osmdesátých let docházelo v České republice [...]

OKD – První fáze privatizace

June 6, 2017

Privatizace společnosti Ostravsko-karvinské doly (OKD) je součástí ekonomického transformačního procesu devadesátých let. V předchozím článku Svědectví o privatizaci očima Tomáše Ježka bylo nastíněno, jak vypadalo porevoluční prostředí právního vakua a jak se utvářel legislativní řád nepostradatelný pro [...]

Neúcta k řádu, neúcta k právu, neúcta k lidskému životu

June 4, 2017

Psychiatr Radkin Honzák diagnostikoval Čechům jejich povahu a společenskou odpovědnost. Neúcta a krize lidských hodnot. Opravdu je to s českým charakterem tak špatné? Připusťme, že tento výrok o nemoci Čechů má pravdivostní hodnotu. Co je tedy příčinnou toxického stavu našeho myšlení a představ o řádu? Přihlížet [...]

Na Kajínka a lepší svět

May 28, 2017

Během uplynulého týdne byl Babiš označen ve Financial Times za Pražského Berlusconiho a Kajínek byl Zemanovou milostí veřejně pasován na hrdinu. Jména všech aktérů, jež jsou aktuálně nejvíce skloňována napříč českou veřejností, se dostala i za hranice naší rodné země. Tito česko-slovenští světoběžníci nás [...]