Svědectví o privatizaci očima Tomáše Ježka

"Vlastnictví a právo se zrodily společně a společně také umírají." Jeremy Bentham Průběh, závažnost a zlomovost privatizačního procesu, jež u nás probíhal na počátku devadesátých let, byly nastíněny v předchozích článcích. V tomto pojednání se podíváme na reflexi privatizace očima jejího otce, Tomáše Ježka. „Věz, že soukromé vlastnictví, které přivádíš na svět privatizací, nevzniká přirozeně, nýbrž vzchází … Pokračování textu Svědectví o privatizaci očima Tomáše Ježka

Rozpad ČSFR jako vedlejší produkt privatizace?

Změna politických poměrů a přechod z totalitního období ke svobodným a demokratickým poměrům v zemích střední a východní Evropy přinesla také významné nacionální napětí v některých státních útvarech. Válečný konflikt v oblasti bývalé Jugoslávie můžeme hodnotit jako jeden extrémní příklad. Komplikovaný byl také rozpad Sovětského svazu a jeho důsledky, které mají vliv i na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě. Rozpad … Pokračování textu Rozpad ČSFR jako vedlejší produkt privatizace?

Václav Klaus a jeho politický odkaz

Václav Klaus je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností české politiky po roce 1989. V roli ministra financí, premiéra, předsedy dolní komory Parlamentu a prezidenta republiky se podílel na většině zásadních událostí formujících český stát – rozdělení Československa, vstup do Evropské unie a NATO, vytvoření některých nových institucí či na přijímání a změnách množství zákonů. Je také … Pokračování textu Václav Klaus a jeho politický odkaz

Kupónová privatizace

Každý převrat dějin k sobě poutá významné změny a posuny zasahující nejen sféru politickou a společenskou, ale i ekonomickou. Ač přechod z komunismu a socialistických ekonomik k demokracii a ekonomikám tržním zasáhl většinu zemí bývalého východního bloku, kuponová privatizace jako hlavní metoda transformačního ekonomického procesu byla experimentem velmi unikátním. U nás začala 1. listopadu 1991 prodejem kuponových knížek … Pokračování textu Kupónová privatizace