Mostecká uhelná společnost – část 2.

Předchozí článek věnující se pohnuté historie privatizace MUS končil v roce 1999, kdy se v průběhu několika měsíců jediným vlastníkem společnosti stala firma Appian group, která (pravděpodobně) téhož roku vznikla za nejasných okolností ve Spojených státech (z toho důvodu za firmu jednala zejména společnost Investenergy, která je také vedena jako nákupce státního podílu od vlády).[1] Celá akce … Pokračování textu Mostecká uhelná společnost – část 2.

Mostecká uhelná společnost – část 1.

Náročná hospodářská transformace po roce 1989, jejímž cílem byl převod značné části státního majetku do soukromého sektoru, vytvoření klasického tržního prostředí a nastartování ekonomiky spojené se zlepšením hospodářské situace v České republice, přinesla kromě úspěchů také několik výrazných skandálů a bolestných kauz, které měly významné ekonomické a sociální dopady. Přestože v natolik masivní operaci, jakou byla česká … Pokračování textu Mostecká uhelná společnost – část 1.

Společnost PPF a její cesta k bohatství

Mezinárodní finanční a investiční skupina PPF patří mezi významné hráče v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, obchodování s nemovitostmi a dalších odvětvích byznysu nejen v České republice, ale také v jiných státech Evropy, Asie a USA.[1] Majitel společnosti, Petr Kellner, je považován za nejbohatšího občana ČR a špatně si ve finančním žebříčku nevede ani celosvětově.[2] Kromě jeho osoby je v rámci formování … Pokračování textu Společnost PPF a její cesta k bohatství

A bude líp!

Vývoj na trhu práce vypadá slibně. Volných pracovních míst je nejvíce v historii Česka (tzn. od roku 1995, kdy Úřad práce začal evidovat statistiky). Například v Plzeňském kraji se rozhodli řešit přebytek pracovních nabídek podle amerického modelu. Plzeňský hejtman spustí projekt nazvaný „Welcome“, který má za cíl přilákat cizince hledající práci či nezaměstnané horníky z Ostravska. Hejtmanství má … Pokračování textu A bude líp!

Stanislav Pros a jeho podnikatelské dovednosti

Téma privatizace OKD, dříve Ostravsko-karvinských dolů, patří ke starým bolestem českého veřejného prostoru. Podobně jako například Mostecká uhelná společnost se v něm prolínají důsledky privatizační vlny 90. let a reorganizace trhu s energiemi, kdy již od konce osmdesátých let docházelo v České republice k útlumu těžby černého uhlí[1]. Politicky je toto téma činné až do současnosti, neboť se v privatizaci angažoval … Pokračování textu Stanislav Pros a jeho podnikatelské dovednosti

Porovnání využívání obnovitelných energetických zdrojů v Evropě

Ekonomický rozvoj civilizace je neodmyslitelně spojen s využíváním surovin, které se na naší planetě vyskytují. Ropa, uhlí, cenné kovy a další komodity se v průběhu posledních dvou staletí staly součástí atributů, podle kterých se posuzovala síla státních útvarů, a snaha o jejich získání se stala (spolu)příčinami mnoha válečných a politických konfliktů. Ve druhé polovině dvacátého století došlo … Pokračování textu Porovnání využívání obnovitelných energetických zdrojů v Evropě