Poldi Kladno

Privatizace Poldi Kladno

July 27, 2017

Kladenské železárny patřily od konce 19. století k nejvýznamnějším podnikům ve středních Čechách a jejich důležitost postupem času spíše rostla. Tento podnik, resp. síť podniků, však patřil k těm, které náročnou ekonomickou transformaci ze státem direktivně ovládaného ekonomického systému ve svobodný trh [...]